HUBER Siltrumma ROTAMAT® Ro2 / RPPS / -STAR

ROTAMAT®Rotary Drum Fine Screen Ro 2 / RPPS

Tillförlitlig och välbeprövad inloppsil för kommunala-, industriella-, avlopps- och processvattenrening

Driften av HUBER Siltrumma ROTAMAT® Ro2 är baserad på ett unikt, patenterat system som möjliggör kombination av silning, tvättning, avvattning och transport i en och samma enhet.

Modellvarianter

  • Ro2: Silkorg med spalt ≥ 0,5 mm
    Beroende på spaltvidd (0,5 - 6 mm) och korgstorlek (diameter på silkorg upp till 3 000 mm) kan flödet anpassas för specifika behov.
  • RPPS: Silkorg av hålplåt ≥ 1,5 mm
    Med hålplåt uppnås tvådimensionell silning vilket ger högre effektivitet än spaltsilning och därmed mindre fiber och hår nedströms.
  • RPPS-STAR: Silkorg av veckad hålplåt≥ 1,0 mm
    Den stjärnformade silkorgen med veckad yta av hålplåt medför en ökning av silytan på ca 30% och därmed ett högre flöde. STAR-enheter installeras fördelaktigt med små hålstorlekar (1 / 1,5 / 2 mm) i kommunala och industriella vattenreningsverk.

ROTAMAT®-enheterna är helt tillverkade i rostfritt stål och syrabehandlade i betbad. Siltrumman installeras antingen direkt i kanalen eller levereras som tankmonterad enhet med en lutning på 35°. Beroende på spaltvidd (0,5 - 6 mm) eller hålstorlek (1 - 6 mm) och korgdiameter (upp till 3 000 mm) kan så gott som alla flöden realiseras.

Avloppsvattnet flödar in i och genom den öppna kortsidan av den lutande siltrumman. Flytande och suspenderat material hålls kvar av silen. Igensättning av silytan medför en ytterliggare filtreringeffekt genom att mindre fasta partiklar avsklijt tack vare filtermattan som byggs upp. När igensättningen höjer vattenståndet före silen startar maskinen och siltrumman roterar.

Siltrumman lyfter fångar renset och släpper ned det i tråget. Siltrumman rengörs från rens med hjälp av borste och spolramp. En transportskruv i tråget för renset upp genom ett lutande rör. Renset transporteras och pressas uppåt i röret. Det avvattnas och kompakteras innan det landar i container eller efterföljande transportör. Hela transporten sker kapslat för att minimera lukt.

Integrerat renstvättsystem IRGA

För att optimera processen kan ett integrerat renstvättsystem, IRGA, väljas som tillval. Genom att tvätta renset avskiljs det biologiska materialet som återförs till processen. Det tvättade renset innebär mindre luktstörningar. ROTAMAT®-principen innebär att renstvättsystemet kan integreras direkt i röret. Det går att spola med varmvatten för att avsklija fett från renset.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Siltrumma ROTAMAT® Ro2 / RPPS / -STAR

◾Låg tryckförlust  - Hög separationseffektivitet; Tack vare siltrummans form och installationsvinkeln på 35° är silarean mycket större än den av en motsvarande vertikal eller starkt lutande sil, vilket bidrar till låg tryckförlust, hög avskiljningseffekt och maximalt flöde.

◾Tillverkad i rostfritt stål; Maskinen är tillverkad helt i rostfritt stål och syrabehandlad i betbad för maximalt rostskydd och därmed minskat underhållsbehov.

◾Tillförlitlig design; Hela flödet förs in i siltrumman genom dess öppna front och kan endast föras ut genom silytan.  Detta förhindrar översvämning i anläggningen och garanterar att rensgodset stannar innanför siltrumman.

◾Flera funktioner kombinerade i ett system; ROTAMAT®-silarna utför silning, tvättning, avvattning och trasnport i en enda platssparande enhet. En kompletterande ändlös sopsäck garanterar helt luktfri drift av systemet.

◾Möjlighet till STAR design; Genom den unika stardesignen på trumman kan silytan och därmed flödet ökas även i smala kanaler.

◾Lågt underhållsbehov; Ingen smörjning. Regelbunden kontroll och visuell inspektion är tillräckligt

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Principial sketch
Principial sketch
The different Rotary Drum Fine Screen models: Ro 2 / RPPS / RPPS-Star
The different Rotary Drum Fine Screen and Perforated Plate models: ROTAMAT® Ro2 / RPPS / STAR

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation