Hålplåt- och krattgaller

Robusta galler och silar med hålplåt eller spalter från HUBER Max®-familjen

Silar från HUBER´s Max familj innebär effektiv silning och transport av rens i alla olika applikationer. Från grovsilning med TrashMax® till finsilning CenterMax® och EscaMax®. Oavsett användningsområde från vattenintag och pappersbruk till kommunala reningsverk finns det en HUBER Max lösning för dina behov.

 

HUBER Hålplåtssil EscaMax®

EscaMax® är en av marknadens bästa hålplåtssilar för höga flöden i inloppet. Genom den tvådimensionella hålplåtssilningen får man betydligt bättre rensavskiljning och minimerar hår, fiber och topz jämfört med traditionell spaltsilning. Levereras med 3-8 mm hål.

HUBER Krattgaller RakeMax®

RakeMax® är det robusta grovgallret för kommunala och industriella applikationer. Spalterna rengörs med hjälp av rostfria krattor fästa på ett kedjesystem vilket ger hög kapacitet för rensborttagning och bibehåller ett stort vattenflöde. RakeMax® passar utmärkt som skydd för råvattenintag till vattenverk och andra processanläggningar.

HUBER Krattgaller RakeMax® HF (high flow)

RakeMax® HF är en variant som tillåter riktigt höga flöden med bibehållen rensavskiljningskapacitet.

HUBER Krattgaller RakeMax® CF

RakeMax® CF är den senaste utvecklingen i RakeMax® familjen och passar perfekt som ersättning för tidigare trappgaller installationer i smala kanaler. Genom att vattnet tvingas till en 90 graders sväng minskas hastigheten och därmed ökar rensborttagningen. Kapaciteten bibehålls genom att vattnet flödar in i centrum och ut på båda sidor i gallret.

HUBER Hålplåtssil CenterMax®

CenterMax® möjliggör hålplåtssilning även i trånga kanaler då vattnet flödar in i centrum och ut i båda sidor i gallret. Hålplåten medför bättre avsklijning av rens, hår, topz och fiber jämfört med äldre trappgaller teknologi.

HUBER Grovgaller TrashMax®

TrashMax® är ett robust grov- och vrakgaller speciellt utformat för applikationer med mycket och grovt rens vid till exempel långa tunnelsystem före reningsverket. Gallret är ett spaltgaller med rörligt bottensteg och robusta krattor fästa i en kedja. TrashMax® hanterar ved, lastpallar och cyklar.

HUBER Grab Screen TrashLift

TrashLift är ett grov och vrakgaller för vertikal montering. Gallret rengörs med hjälp av en kabeldriven krattskopa.