HUBER Skruvsil ROTAMAT® Ro9

ROTAMAT® Micro Strainer Ro 9

Skruvsil för små till medelstora flöden

Skruvsil ROTAMAT® Ro9 installeras direkt i kanalen eller i en separat tank. Avloppsvattnet rinner genom den öppna fronten in i silkorgen och silas genom spaltöppningarna eller genom hålen. Avskiljningen av flytande, sedimenterade eller suspenderade partiklar beror på spalt- eller hålstorleken.

Igensättning av silytan genererar en ytterligare filtreringseffekt genom filtermattan så att fasta partiklar, som är mindre än spaltvidden eller hålstorleken, kan hållas kvar. 

Silen startar när vattennivån före maskinen höjs tack vare igensättningen av silytan. Den robusta skruven i rostfritt stål är försedd med en borste som tar bort renset från silkorgens yta. Skruven transporterar renset genom det lutande röret. Under transporten i röret tvättas och avvattnas renset. Därefter matas det ut i en behållare eller en transportskruv.

Beroende på spaltvidd, hålstorlek och diameter på silkorgen, kan flödet anpassas för specifika behov. Silen kan installeras direkt i kanal eller i separat tank.

Fördelar

Fördelar

 Fördelar med HUBER Skruvsil ROTAMAT® Ro9


◾Finns som lagervara i Lindome med eller utan tank
◾Låga investeringskostnader
◾Enkel och snabb installation, även vid installation i befintlig struktur
◾Självrengöring av silytan med hjälp av slitagetåliga borstar
◾Tillverkad i rostfritt stål, lång livslängd, lågt underhåll
◾Sluten, luktfri anläggning
◾Låga kostnader för omhändertagande av renset tack vare integrerad renstvätt och avvattning
◾Med frostskydd för installation utomhus som tillval - ingen byggnad behövs

Broschyrer

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation