ROTAMAT® Ro2 och Flotationsanläggning HDF i reningsverk med hög industribelastning i Närke

Avloppsreningsverk med större livsmedelsindustri-belastning i Närke

På verket finns installerat och idrifttaget i slutet av år 2005:

 • En kanalmonterad HUBER Rotamat Ro2 / 1000 / 1 (dvs med spaltvidd = 1mm) inkl integrerad IRGA renstvättpress. Totallängd för Ro2 är 8½ meter.
 • Två HUBER flotationer modell HDF 7 inkl dispersionspumpar och slampumpar.
 • Två automatikskåp för styrning av levererad maskinutrustning.
 • All maskinutrustning är i syrafast rostfritt stål SS 2343.

Nyckeldata:

 • PE för detta reningsverk är ca 20 000 (=personekvivalenter).
  Antalet fysiska personer i samhället är begränsat till 1000 pe.
  Resten av belastningen kommer från livsmedelsindustrin.
 • Reningsverket drivs av kommunen men är placerat helt nära livsmedelsindustrin (som är en charkuteri-fabrik). 
 • Medelflödet från fabriken är cirka 1000 m3/d och från samhället cirka 250 m3/d.

Allt avloppsvatten silas först av Ro2 silen och avskiljt rensgods pressas och transporteras till en container med hjälp av Rotamat Ro2 (som har endast en motordrift).

Därefter buffras det silade avloppsvattnet i en ca 100m3 stor mellanlagringsbassäng. Respektive flotation körs vanligen med cirka 50 m3/h input-flöde och vattnet pumpas upp från bassängen. Både flotat- och sedimenterat slam hämtas sedan regelbundet av sugbil för transport och avvattning på huvudverket.

Använd fällningskemikalie är järnklorid och i tillägg används även viss mängd polymer.

Reduktionen av BOD7 är ca 80% via HUBER flotationsenheterna.