Microsilar

Ökad belastning på reningsverket, för liten tank och sedimenterings dimensionering eller dåligt fungerande aktivslam process kan innebär att det är svårt att hantera svängningar i belastningen. I värsta fall leder det till breddning ifrån de olika processerna eller minska effektivitet i processen. Att inte kunna nå sina tillstånds nivåer kan innebära böter och negativa effekter på recipienten såsom övergödning. Att satsa på ett permanent polering steg eller ett sista filtersteg för breddvatten rening kan var en rimlig åtgärd för att undvika problem.

Läs merStäng

Andra applikationer:

  • Microfiltrering för att skydda och öka effektiviteten av känsliga system nedströms, till exempel UV desinfektion
  • Microfiltrering av avloppsvatten efter dosering av aktivskol i pulverform (för att minimera microföroreningar)
  • Behandling av process eller servicevatten i recirkulerande system såsom fiskodling eller annan livsmedelindustri
  • Behandling av regn och dagvatten som riskerar att bli förorenat av till exemple microplatser från fotbollsplaner eller silning av regnvattenmagasin från större trafikplatser