Microsilar

Ökad belastning på reningsverket, för liten tank och sedimenterings dimensionering eller dåligt fungerande aktivslam process kan innebär att det är svårt att hantera svängningar i belastningen. I värsta fall leder det till breddning ifrån de olika processerna eller minska effektivitet i processen. Att inte kunna nå sina tillstånds nivåer kan innebära böter och negativa effekter på recipienten såsom övergödning. Att satsa på ett permanent polering steg eller ett sista filtersteg för breddvatten rening kan var en rimlig åtgärd för att undvika problem.

Andra applikationer:

  • Microfiltrering för att skydda och öka effektiviteten av känsliga system nedströms, till exempel UV desinfektion
  • Microfiltrering av avloppsvatten efter dosering av aktivskol i pulverform (för att minimera microföroreningar)
  • Behandling av process eller servicevatten i recirkulerande system såsom fiskodling eller annan livsmedelindustri
  • Behandling av regn och dagvatten som riskerar att bli förorenat av till exemple microplatser från fotbollsplaner eller silning av regnvattenmagasin från större trafikplatser

HUBER Membransil ROTAMAT® RoMem

RoMem lämpar sig för både industriellt och kommunalt avloppsvatten upp till 3500 m3 /h. Silen har en maskvidd på 0,5-1 mm vilket medför bra avskiljning på hår och fiber. Silen har inbyggd renstvätt och avvattning och passar bra före MBR och MBBR anläggningar. 

HUBER Trumsil RoMesh®

RoMesh® är en två dimensionell trumsil för mycket fina partiklar.

HUBER Trumsil LIQUID

LIQUID är den perfekta ersättaren för traditionell försedimentering eller som skydd före MBR och MBBR anläggning. Trumsil med silduk från 0,1-6 mm. Alltid i rostfritt stål.

HUBER Skivfilter RoDisc®

RoDisc® är HUBER´s skivfilter som hanterar silning nedtill 10 µ. Skivfilter används vanligen som slutpolering i reningsverket.