HUBER Sandavvattnare RoSF3

HUBER sandavvattnare RoSF3 består av sandavskiljning och avvattning i en enhet. Användning av Coanda-effekten säkerställer en hög sandsepareringseffektivtet. Blandningen av sand och vatten pumpas eller rinner in i vortexkammaren där en roterande rörelse framkallas.

Sandavskiljarens hjärta är den så kallade ”coandatulpanen”. Vattnet med sand som rinner in från toppen dras mot väggen i tulpanen. Vid väggen omriktas vattnet horisontellt med hjälp av coanda-effekten. Coanda-effekten förbättrar avskiljningseffektivteten. Skillnaden i densitet mellan organiskt och oorganiskt material medför viss reduktion av det organiska materialet.

Utmatningsskruven transporterar den rena sanden uppför en lutande yta där den avvtatnas med hjälp av gravitation innan det matas ut i en container. Glödförlusten kan nå 10 %.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Coanda sandavvattnare RoSF3

  • Effektiv sandavskiljning för upp till 95 % vid kornstorlek 0,20 - 0,25 mm
  • Skruven lagrars i båda ändar för minimalt slitage
  • Helt tillverkad i rostfritt stål för maximalt korrosionsskydd
  • Sluten, luktfri anläggning
  • Som tillval med frostskydd

Broschyrer

Design

Design

Media

Media

 
Begär ytterligare produktinformation