Om Huber

Hydropress HUBER AB - Om oss

Hydropress HUBER AB i Lindome, Sverige
HUBER SE i Berching, Tyskland

Hydropress HUBER AB är ett helägt dotterbolag till HUBER SE, Berching Tyskland.

Hydropress HUBER AB har filialer i Finland (Helsingfors) och Norge (Hønefoss).

HUBER-koncernen är en föregångare inom vattenreningstekniken som idag erbjuder avancerad och väl beprövad vattenreningsteknik världen över. HUBER arbetar uteslutande med produkter i rostfritt stål.

Koncernen har dotterbolag eller representanter i mer än 60 länder, och har en konsoliderad omsättning på över 180 miljoner Euro per år. Antalet anställda i HUBER-koncernen är drygt 1200 personer.
 

Hydropress HUBERs affärsidé

Hydropress HUBER AB ska till kommunala och industriella vattenreningsanläggningar / vattenanvändare erbjuda behovsanpassade produkter och system avseende fasta partiklars avskiljning ifrån vatten så väl som system för energibesparing.

​Genom att erbjuda hög kompetens och god service skall vi säkerställa pålitliga, effektiva och för varje kund skräddarsydda lösningar. Vi ska framför allt vara aktiva i de nordiska länderna.
 

HUBERs varumärken är bland annat ROTAMAT®, Step Screen® och Coanda.

Produktprogrammet utvecklas ständigt genom löpande innovationer och förbättringar. Den täta kontakten med kunder världen över och kännedom om kundernas specifika förhållanden ger oss nya impulser till vår produktutveckling.
 

Hydropress HUBER AB är med i Varim och Svenskt Vatten.