Grov- och finsilning

Grovsil/Grovgaller
Finsil
Hålplåtssil/Hålplåtsgaller
Mesh-sil

HUBER erbjuder silar för alla applikationer. Från grövsta dimensioner till mikrosilning av fint material.

Mekanisk silning är ett väsentligt första steg i avloppsvattenrening, oavsett om det gäller industriella eller kommunala avlopp.  

Skräp och rens måste tas bort för att skydda eller avlasta efterföljande steg från igensättning eller onödigt slitage. Genom att avskilja flytande, flockade och upplösta material, med olika typer av silar kan skräp och rens sorteras bort innan det går vidare till nästa steg. 

Hög driftsäkerhet, lågt underhåll och god arbetsmiljö är viktiga faktorer när vi designar våra maskiner.

För kommunala reningsverk rekommenderas en renstvätt för att återföra lösliga organiska ämnen och ett sandfång för att hindra slitage i efterföljande processteg.

HUBER erbjuder finsilning som ersättning för primärsedimentering med hjälp av trumfilter och mikrosilning som efterpolering genom diskfilter.

 

 

Fördelar

Fördelar

HUBER´s breda utbud av silar gör det möjligt att anpassa lösningarna utifrån nästan alla tänkbara behov

  • stora variationer i suspenderat material
  • från minsta till största möjliga flöde
  • från decimeter till micrometer

 

     

Downloads