Grov- och finsilning

Grovsil/Grovgaller
Finsil
Hålplåtssil/Hålplåtsgaller
Mesh-sil

HUBER erbjuder silar för alla applikationer. Från grövsta dimensioner till mikrosilning av fint material.

Mekanisk silning är ett väsentligt första steg i avloppsvattenrening, oavsett om det gäller industriella eller kommunala avlopp.  

I stora applikationer med höga flöden kan det vara bra att ha både grov- och finsilning i inloppet. Till exempel med en 10 mm grovgaller RakeMax® och efterföljande hålsilning med 3 mm EscaMax®.

Skräp och rens måste tas bort för att skydda eller avlasta efterföljande steg från igensättning eller onödigt slitage. Genom att avskilja flytande, flockade och upplösta material, med olika typer av silar kan skräp och rens sorteras bort innan vattnet går vidare till nästa steg. 

Hög driftsäkerhet, låga underhållskostnader och god arbetsmiljö är viktiga faktorer när vi designar våra maskiner.

För kommunala reningsverk rekommenderas en renstvätt för att återföra lösliga organiska ämnen och ett sandfång för att hindra slitage i efterföljande processteg.

HUBER erbjuder finsilning som ersättning för primärsedimentering med hjälp av trumfilter och mikrosilning som efterpolering genom diskfilter.

HUBER´s breda utbud av silar gör det möjligt att anpassa lösningarna utifrån nästan alla tänkbara behov

  • stora variationer i suspenderat material
  • från lägtsa till högsta möjliga flöde
  • från decimeter till micrometer
     

ROTAMAT®-Silar

Huber´s "allt i ett silar" med integrerad renstvätt och avvattning. Från små till medelstora flöden. Från 0-250 liter/sekund. Kan fås med spalt eller hålsilning och för montage i kanal eller tank.

Hålplåt och krattgaller

Huber´s hålplåtsgaller EscaMax® och krattgaller RakeMax® används för medelstora till stora flöden. Robusta konstruktioner som säkerställer bra rensavskiljning och upptransport av rens. Används även för silning vid råvattenintag till vattenverk och industri. För riktigt grova applikationer finns TrashMax® som hanterar lastpallar och cyklar.

Trappgaller STEP SCREEN®s

Huber erbjuder också den äldre teknologin med trappgaller för specifika applikationer, ofta ger trappgaller sämre avskiljning än hålsilning vid kommunala installationer.

Kompaktanläggningar

Att kombinera silning, sand- och fettfång i en och samma enhet är smart och platsbesparande. HUBER´s ROTAMAT Ro5® kompaktenhet gör just det och finns för små till medelstora flöden.

Finsilar

HUBER finsilar kan användas för att ersätta primärsedimentering, som skydd för MBBR och membran anläggningar, som slutpolering eller för att sila intagsvatten för känsliga processer. Finns ned till 10 µm.

Externslam och septicmottag

Genom att ha en separat intagslinje för extern- och septicslam kan man skapa en jämnare drift i reningsverket. HUBER´s externslammottagare RoFAS är en robust och driftsäker maskin som hanterar flöden upp till 300 m2/h.

 

 

 

 

 

Downloads