Sandtvättar

I sandtvättar tvättas sanden rent från organiskt matieral.

Efter borttagning av det organiska materialet i sandtvätten transpoteras den rena sanden genom en skruvtranportör i vilken det också statiskt avvattnas och slutligen landar i en container. HUBER´s har tre varianter av sandtvättar.

HUBER Coanda Sandtvätt RoSF4

RoSF4 är den klassiska sandtvätten för kommunala reningsverk som avskiljer och tvättar sand med hela vägen till max 3 % glödförlust.

HUBER Sandtvätt RoSF4 T

RoSF4 T är sandtvätten för redan avvattnad/torr sand.

HUBER Sandtvätt RoSF G4E

RoSF G4E som kombinerar sandfång och sandtvätt för kraftigt kontaminerad sand och passar på exempelvis en biogasanläggning.