Sandtvättar

 

I sandtvättar tvättas sanden rent från organiskt matieral.

Efter borttagning av det organiska materialet i sandtvätten transpoteras den rena sanden genom en skruvtranportör i vilken det också statiskt avvattnas och slutligen landar i en container.