Energiåtervinning från avloppsvatten eller gråvatten

Avloppsvatten innehåller mycket värmeenergi som kan återvinnas genom värmeväxling och värmepumpar.
Med HUBER´s ThermWin system kan vi avleda en del av avloppsvattnet, vid behov sila det, låta det passera HUBER´s värmeväxlare och sen återföra vatten och eventuellt rens till avloppet.

Våra möjligheter att sila avloppsvattnet innebär att vi kan använda vår kompakta och kostnadseffektiva värmeväxlare. I värmeväxlaren skapar vi ett kontrollera och levande flöde av vatten för effektiv värmeöverföring.
För silning använder vi, HUBER´s vertikala pumpstationssil RoK4 som lyfter renset från pumpgropen med den vertikala skruven. Renset återförs till avloppsnätet genom att sköljas tillbaka med utgående vatten från värmeväxlaren.

Produkter

Fördelar

Fördelar

  • Efficient use of renewable and sustainable energy
  • Unlimited availability, secure supply
  • Local and free, decentralized heat source
  • Cost-effective from a dry weather flow of around 10 L/s
  • Negligible effect on wastewater treatment (sewage cooling by 1 – 2 °C only)
  • Independence from sewer size
  • Use of compact, efficient and cost-effective heat exchangers
  • Heat exchangers above ground (easy access for installation and maintenance)
  • Little construction work (narrow manhole beside sewer)
  • Minimal interference of existing sewers (only drilling of two holes)

Referenser

Nedladdningar