Aktuellt

HUBER Webinar

Program våren 2021

4:e juni 2020 höll vi i Norden vårt första webinar. Det var ett stort intresse med hela 40 personer som lyssnade. Under hösten 2020 har vi haft mellan 80-100 anmälda till alla webinar vilket är fantastiskt roligt. Nedan ser ni programmet för vårens webinar. Vill du se våra webinar från 2020 så hittar du dom på vår youtube kanal genom att klicka här.

Anmäl dig på respektive webinar nedan!

 

Torsdag 4 mars 11.00-11.30 Värmeväxling av avlopp och gråvatten - optimera din energiåtervinning Att utvinna energi ur gråvatten och avlopp blir idag allt vanligare för det miljömedvetna fastighetsbolaget/ägaren, industrin eller reningsverket och många fler. Varje dag släpps enorma mängder energi ut i våra avlopp från både industri, kommunala och privata inrättningar. Detta är såklart ett slöseri med energi då det finns sätt att återvinna delar av denna energi på ett miljömässigt, enkelt och säkert sätt utan stora drift och underhållskostnader. Vi vet att det finns pengar att spara genom att investera i rätt utrustning och återanvända energin. Payoff tiden är ofta kort mellan 2-4 år och där efter en ren plus affär. Vi ser fram emot att ha er som gäster på webinaret. [anmäl dig här]
Torsdag 25 mars 11.00-11.30 Hålplåtsilning jämfört med spaltsilning Vad har hänt de senaste 20 åren silnings teknologin på reningsverken? Varför väljer man att installera endimensionell silning när det är bevisat att tvådimensionell silning är bättre? Sedan 80-talet har trappstegsgaller varit en vanligt förekommande teknik på inloppsgaller. Fördelarna är flera; silning och transport i en och samma ”rörelse”, enkel avlastning av renset; lätt att få med rens från botten av kanalen, passar bra vid lägre takhöjder. Dock är det stora nackdelarna med själva huvuduppgiften för inloppsilningen; den är endimensionell. Endimensionell silning innebär att fiber, hårstrån och andra platta föroreningar ges möjlighet att smita förbi. Mindre spaltöppning minskar problemet men sänker också flödet och driver upp hastigheten på vattnet som drar med fibrerna. Genom att använda sig av hålplåtssilning kan man på samma flöde och i samma kanaler i reningsverket öka rensmängden som tas upp av inloppsgallren med mer än 100%. Det innebär att efterföljande pumpar, blåsare och slamskrapor får möjlighet att göra just det som de skall, och inte blir igensatta av tops, trasor eller andra främmande material. Vi går igenom de viktigaste skillnaderna mellan spalt och hålplåtssilning och kommer med lite insikter när de olika teknikerna är att föredra, för visst förtjänar alla reningsverk att få den bästa tekniken och den bästa arbetsmiljön. [anmäl dig här]
Torsdag 22 april 11.00-11.30 Kaptl. 13 (Norge) Avloppsvatten från mindre tätbefolkade områden med utsläpp till mindre känsliga områden, "Anpassad rening" Alla tätbefolkade områden-byar med mindre än 10 000 PE och som släpper ut i västerhavet (som anses vara ett mindre känsligt område) har reningsbehov. I Norge gäller att alla nya utsläpp, utsläpp som ökas markant eller reningsverk som har förändrats väsentligt måste, uppfylla kraven i kapitel. 13-8: Dess krav innebär: A: En 20% SS-reduktion eller B: max 100 mg / l SS i utsläpp beräknat som årligt medelvärde. HUBER har utvecklat bra lösningar för att uppfylla dessa speciella reningskraven. Vid anläggningar i Kaptl. 13 är kommunen ”sin egen” tillsynsmyndighet men länsstyrelsen i Norge skärper nu kraven. HUBER har levererat flera sådana anläggningar, i webinaret kommer vi att titta på hur vi löser detta från små till stora anläggningar. Det är inte heller helt ovanligt att ledningsnäten tar med sig mycket sand och sten till reningsverket. Genom att omhänderta sanden redan i inloppet i reningsverkets förbehandling minimerar man slitage- och driftproblem så mycket som möjligt, får lägre underhållskostnader och längre livslängd på alla komponenter. [anmäl dig här]
Torsdag 27 maj 11.00-11.30 Säker åtkomst med rätt lucka och stege Det finns flera olika typer av luckor beroende på användningsområde och dessa kommer vi att titta på vid vårt webinar. När skall man ha en lucka som är säkerhetsklassad? Hur kan man förhindra att dricksvattnet blir kontaminerat via luckan vid sabotage? Luckor för olika belastningsklasser - vad skall jag välja? Detta är flera frågor som vi belyser. För att sedan klättra säkert så behöver man använda en säker stege. Här finns det flera föreskrifter att ta hänsyn till b la Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2000_42 om Arbetsplatsens utformning, § 61 om Fasta stegar och dess utformning. I vårt webinar kommer vi visa flera olika typer av stegar och fallskydd som uppfyller just dessa krav. Produkterna som kommer beskrivas är de som ingår i gruppen HUBER SAS - Safe Access Solutions. [anmäl dig här]
Torsdag 17 juni 11.00-11.30 Användning av HUBER Trumsil DSL (DrumScreenLiquid) för finsilning efter sekundär rensning - platsbesparing och bättre bioslam Genom att använa HUBER DSL istället för eller som ett komplement till sedimenteringsbassänger kan man spara mycket plats och få betydligt bättre slamfas innan biosteget. Plats är ofta något som är kritiskt ute på ett reningsverk, speciell när antalet tillknutna abbonenter ökar utan att det finns möjlighet att expandera ytan och det innebär ofta kostsamma lösningar som t.ex. bassänger i två nivåer. Genom att ersätta sedimenteringen med mekanisk silning kan man spara yta. HUBER’s Trumsil DSL finns med mesh duk (vävd stålduk) från 0,1 mm upp till 1.0 mm eller med hålplåt (1 mm till 3 mm) i rostfritt stål eller syrafast stål. Den går även att få i Duplex för de tuffaste applikationerna i saltvatten eller industri applikationer. HUBER’s DSL kan också användas till vid sk. primärrensning där kraven på utsläpps nivåer ligger på 50% SS och 20% BOG reduktion. Vid användandet av 0,2 mm mech har vi klarat reduktion av upp till 70% SS, men det är givetvis beroende på sammansättningen på det inkommane mediet [anmäl dig här]