Aktuellt

HUBER Webinar

Program hösten 2020

4:e juni 2020 höll vi i Norden vårt första webinar. Det var ett stort intresse med hela 40 personer som lyssnade. Nedan ser ni programmet för höstens webinar. Vill du se webinaret från 4/6 klicka här.

Anmäl dig på respektive webinar nedan!

 

Torsdag 26 november 11.00-11.30 Septicmottagning, extern-slammottagning Mottagnings av septic- och externslam från mindre reningsverk innebär ofta en tydlig punkbelastning på verket. I många fall släpper man septic före intagsgallren och orsakar då ökad belastning både på renshanteringen och på de efterföljande reningsstegen. Har man otur är det en slambil som har ”blandat” slam och släpper iväg något som man verkligen inte vill ha in i reningsverket. Genom ett robust och dedikerat slammottagnings steg kan rensbelastning undvikas, och slamfasen kan portioneras in i verket över längre tid. Genom att varje bil som tömmer måste identifiera sig med tag, är det möjligt att få full spårbarhet på varje lass. Att investera i ett bra septicmottag är att investera i en jämnare drift och en bättre arbetsmiljö. [anmäl dig här]