Aktuellt

HUBER Webinar

Program hösten 2021

23 september kör vi igång igen med höstens webinar. Vill du se våra webinar från 2020 eller våren 2021 så hittar du dom på vår youtube kanal genom att klicka här eller scrolla ner så hittar du dom längre ner.

Anmäl dig på respektive webinar nedan eller titta på gamla webinar genom att scrolla ner på sidan.

 

 

Torsdag 23 september 11.00-11.30 Grunderna till sandavskiljning med HUBER Sandfång Grit Wolf® Grit Wolf® – Sand in till reningsverket är oundvikligt. En bra sandavskiljning är en nödvändighet för att säkerställa livslängden på utrustningen, minska driftstopp och undvika sedimentation i försedimentering, biosteg eller i rötkammaren. Tyvärr minskar inte mängderna sand utan vårt eftersatta ledningsnät och större variationer i flöde som en effekt av klimatförändringar, innebär större mängder sand. Det är stor skillnad på sandavskilning och sandavskiljning. Följ med oss på ett intressant Webinar som går igenom grunderna gällande sandavskiljning och som sen tittar närmare på State of the art produkterna Ro5 HD och Gritwolf. Vi lovar även att förklara skillnaden mellan att kravställa 90% separation av sand >200 µm och 90% separation av sand >200 µm och < 250 µm. [anmäl dig här]
Torsdag 21 oktober - Slamtorkning, första steget mot framtiden Att torka slam är en komplicerad process som vi på HUBER har förfinat och förbättrat under en väldigt lång tid, våra torkar är idag helt automatiserade och kräver väldigt lite underhåll. Torkarna fungerar med er befintliga avvattning och kommer att torka slammet till 45% eller 90% TS. Normala livslängden på en tork är över 20 år. [anmäl dig här]
Torsdag 25 november 11.00-11.30 Effektivisere byggeprosessen og brukte en containerløsning sammen med HUBER, vi viser flere spennende prosjekter HUBER kan levere enkelte maskiner til komplette løsninger ferdig installert i kontainer, med varme, lys og automasjon. Vi har levert mange slammotak i kontainerløsning og ser at dette er en veldig fleksibel og fin løsning for kommunene da de slipper å tenke på bygg og alt det innebærer. Vi har også bla. Et trommelfilter i kontainer som kan leies ut for testing eller som midlertidig rensing om man har ombygging ell. Til bla. IRIS Produksjon har vi levert et komplett slammotak som en kontainerløsning fordelt på 3 kontainere, 1: RoFas Mottakstrommel, 2: Ro6 Sandfang, 3: S-Press avvanner. [anmäl dig här]