Aktuellt

HUBER Webinar

Program hösten 2022

Den 13 oktober kör vi igång igen med höstens webinar. Vill du se våra webinar från 2020 eller 2021 så hittar du dom på vår youtube kanal genom att klicka här eller scrolla ner så hittar du länkar för respektive webinar.

Anmäl dig på respektive webinar nedan eller titta på gamla webinar genom att scrolla ner på sidan.

 

 

Torsdag 13 Oktober 11:00-11:30 - Slambehandling fra Fiskeoppdrett og Slakterier Ser du på slam från fiskodling och slakteri som ett problem? Det gör inte vi! HUBER gör om ditt slam till en resurs. I detta Webinar tittar vi på hur man på bästa sätt löser slambehandling för fiskodlingar och slakterier. [anmäl dig här]
Torsdag 24 november 11:00-11:30 - Lösningar för industrier som får hårdare krav på spillvatten kvaliteten. Fler industrier upplever att kommunerna ställer hårdare krav på belastningen i spillvattnet för att de skall få fortsätta att släppa sitt spillvatten till kommunens reningsverk. Den ökande befolkningen ökar belastningen på våra reningsverk, delas genom den direkta PE belastningen men också genom att fler och fler livsmedels kopplade industrier får ökad produktion och därmed ökad belastning till reningsverket genom spillvattnet. Då det är krångligt och tar lång tid för reningsverken att söka nya tillstånd och det faktum att det kostar mycket pengar att bygga om eller nytt reningsverk, leder till att kommunerna jobbar mer uppströms med vad man får in. Vissa kommuner ställer hårda krav på industrin, andra skapar en taxa som inte beror på mängden vatten utan också på vilken belastning vattnet har. På så sätt kan det kommunala reningsverket fortsätta att ta emot spillvatten från invånarna och den som har en hög belastning får ta ett eget ansvar. Detta lämnar industrierna med en hel del problem, då man sällan är expert på vattenrening och slambehandling, utan oftare är bättre på att producera ärtor eller brygga öl. Precis så var det för Pågen i Göteborg som fick nya och avsevärt hårdare krav på sig från kommunen för att for fortsätta att släppa resterna från process och diskvatten på det kommunala spillvattennätet. Genom att bygga ett mindre reningsverk med flotation och avvattning från HUBER, kunde Pågen klara kommunens krav och fortsätta att baka goda gifflar. Tekniken med Flotation och efterföljande avvattning fungerar bra mycket bra för Bagerier, Slakterier, Bryggeriet, Mejerier, men även för många andra industrier. I detta webinar går vi igenom den tekniska lösning och vad man skall tänka på när man göra liknande projekt. [anmäl dig här]