Aktuellt

HUBER Webinar

Program hösten 2020

4:e juni 2020 höll vi i Norden vårt första webinar. Det var ett stort intresse med hela 40 personer som lyssnade. Nedan ser ni programmet för höstens webinar. Vill du se webinaret från 4/6 klicka här.

Anmäl dig på respektive webinar nedan!

 

Tisdag 1:e september 11.00 - 11.30 Hållbar slamhantering Slammets vara eller icke vara utanför reningsverken är en fråga som gått i klassisk långbänk. Utredningen från i vintras säger att det finns två alternativ till förbud, men båda innebär att dagens användning av slam till deponitäckning eller jordförbättringsmedel ser sitt slut. Genom att först avvattna och sen torka slammet uppnås ekonomisk och arbetsmiljömässiga vinster redan idag. Är reningsverket dessutom REVAQ certifierad kan det torkade slammet spridas på odlingsmark. Nästa steg i den hållbara slamkedjan är att inte återföra de metaller, läkemedelsrester och microplaster som finns i slammet till kretsloppet, samt att återvinna den viktiga fosforn som finns i slammet. Genom att monoförbränna slammet efter torkning får man en fosforrik aska i en fraktion och metaller och andra toxiner i en annan fraktion. HUBER kan erbjuda en lösning med en ”gate fee” per ton avvattnat slam och kommer att kunna klara framtida krav på återvinning av fosfor genom askan. På webinaret kommer vi gå igenom våra teknik och vår erfarenhet från våra 50+ driftade slamtorkar och 6+ år av erfarenhet av monoförbränning. [läs mer]
Torsdag 24 september 11.00-11.30 Konventionell slambehandling En bra slamhantering är driftsäker, kräver litet underhåll, har låg energi-, vatten- och polymerförbrukning och har en god arbetsmiljö med minimal ljud och lukt påverkan. Vi på HUBER har hjälpt många av landets reningsverk att uppdatera sin slamhantering. Vi erbjuder förtjockning t.ex. före rötkammare och avvattning i senare skede med modern teknik. Vi kommer gå igenom nyckel komponenter samt design förutsättningar och fällor när man uppgraderar sin slambehandling. Med enkla mått och kunskap kan man få en bra dimensionering och riktigt trevlig förbrukning av insatsmedel samtidigt som slammet är torrare än någonsin. [läs mer]
Torsdag 22 oktober 11.00-11.30 Primärrensning, mekanisk primärsedimentering I Norge har flera reningsverk reningskrav som motsvarar en ordentlig primärsedimentering. I Sverige har fler och fler reningsverk problem med kapaciteten på det utrymme som finns tillgängligt för verket. Genom att använda HUBERS teknik med mekanisk silning istället för primärsedimentering uppnås 60-70%’ig reduktion av SS och därigenom även en reduktion av BOD/COD. Genom att ersätta sedimenteringsbassänger med silar i tankar spara man utrymme och får en mer reglerbar process med konstant bra resultat. Flödet kan öka med mer än 50% med samma ytbehov. Vi går igenom övergripande design parameter och tekniska lösningar att ta med sig när man designar ett Primärrenseanlegg eller när man vill ersätta sin primärsedimentering. [läs mer]
Torsdag 26 11.00-11.30 november Septicmottagning, extern-slammottagning Mottagnings av spetic- och externslam från mindre reningsverk innebär ofta en tydlig punkbelastning på verket. I många fall släpper man septic före intagsgallren och orsakar då ökad belastning både på renshanteringen och på de efterföljande reningsstegen. Har man otur är det en slambil som har ”blandat” slam och släpper iväg något som man verkligen inte vill ha in i reningsverket. Genom ett robust och dedikerat slammottagnings steg kan rensbelastning undvikas, och slamfasen kan portioneras in i verket över längre tid. Genom att varje bil som tömmer måste identifiera sig med tag, är det böjligt att få full spårbarhet på varje lass. Att investera i ett bra septicmottag är att investera i en jämnare drift och bättre arbetsmiljö. [läs mer]