Aktuellt

HUBER Webinar

Program hösten 2020

4:e juni 2020 höll vi i Norden vårt första webinar. Det var ett stort intresse med hela 40 personer som lyssnade. Nedan ser ni programmet för höstens webinar. Vill du se webinaret från 4/6 klicka här.

Anmäl dig på respektive webinar nedan!

 

Torsdag 24 september 11.00-11.30 Konventionell slambehandling En bra slamhantering är driftsäker, kräver litet underhåll, har låg energi-, vatten- och polymerförbrukning och har en god arbetsmiljö med minimal ljud och lukt påverkan. Vi på HUBER har hjälpt många av landets reningsverk att uppdatera sin slamhantering. Vi erbjuder förtjockning t.ex. före rötkammare och avvattning i senare skede med modern teknik. Vi kommer gå igenom nyckel komponenter samt design förutsättningar och fällor när man uppgraderar sin slambehandling. Med enkla mått och kunskap kan man få en bra dimensionering och riktigt trevlig förbrukning av insatsmedel samtidigt som slammet är torrare än någonsin. [anmäl dig här]
Torsdag 22 oktober 11.00-11.30 Primärrensning, mekanisk primärsedimentering I Norge har flera reningsverk reningskrav som motsvarar en ordentlig primärsedimentering. I Sverige har fler och fler reningsverk problem med kapaciteten på det utrymme som finns tillgängligt för verket. Genom att använda HUBERS teknik med mekanisk silning istället för primärsedimentering uppnås 60-70%’ig reduktion av SS och därigenom även en reduktion av BOD/COD. Genom att ersätta sedimenteringsbassänger med silar i tankar spara man utrymme och får en mer reglerbar process med konstant bra resultat. Flödet kan öka med mer än 50% med samma ytbehov. Vi går igenom övergripande design parameter och tekniska lösningar att ta med sig när man designar ett Primärrenseanlegg eller när man vill ersätta sin primärsedimentering. [anmäl dig här]
Torsdag 26 november 11.00-11.30 Septicmottagning, extern-slammottagning Mottagnings av spetic- och externslam från mindre reningsverk innebär ofta en tydlig punkbelastning på verket. I många fall släpper man septic före intagsgallren och orsakar då ökad belastning både på renshanteringen och på de efterföljande reningsstegen. Har man otur är det en slambil som har ”blandat” slam och släpper iväg något som man verkligen inte vill ha in i reningsverket. Genom ett robust och dedikerat slammottagnings steg kan rensbelastning undvikas, och slamfasen kan portioneras in i verket över längre tid. Genom att varje bil som tömmer måste identifiera sig med tag, är det böjligt att få full spårbarhet på varje lass. Att investera i ett bra septicmottag är att investera i en jämnare drift och bättre arbetsmiljö. [anmäl dig här]