Aktuellt

HUBER Webinar

Program våren 2021

4:e juni 2020 höll vi i Norden vårt första webinar. Det var ett stort intresse med hela 40 personer som lyssnade. Under hösten 2020 har vi haft mellan 80-100 anmälda till alla webinar vilket är fantastiskt roligt. Nedan ser ni programmet för vårens webinar. Vill du se våra webinar från 2020 så hittar du dom på vår youtube kanal genom att klicka här.

Anmäl dig på respektive webinar nedan!

 

Torsdag 27 maj 11.00-11.30 Säker åtkomst med rätt lucka och stege Det finns flera olika typer av luckor beroende på användningsområde och dessa kommer vi att titta på vid vårt webinar. När skall man ha en lucka som är säkerhetsklassad? Hur kan man förhindra att dricksvattnet blir kontaminerat via luckan vid sabotage? Luckor för olika belastningsklasser - vad skall jag välja? Detta är flera frågor som vi belyser. För att sedan klättra säkert så behöver man använda en säker stege. Här finns det flera föreskrifter att ta hänsyn till b la Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2000_42 om Arbetsplatsens utformning, § 61 om Fasta stegar och dess utformning. I vårt webinar kommer vi visa flera olika typer av stegar och fallskydd som uppfyller just dessa krav. Produkterna som kommer beskrivas är de som ingår i gruppen HUBER SAS - Safe Access Solutions. [anmäl dig här]
Torsdag 17 juni 11.00-11.30 Användning av HUBER Trumsil DSL (DrumScreenLiquid) för finsilning efter sekundär rensning - platsbesparing och bättre bioslam Genom att använa HUBER DSL istället för eller som ett komplement till sedimenteringsbassänger kan man spara mycket plats och få betydligt bättre slamfas innan biosteget. Plats är ofta något som är kritiskt ute på ett reningsverk, speciell när antalet tillknutna abbonenter ökar utan att det finns möjlighet att expandera ytan och det innebär ofta kostsamma lösningar som t.ex. bassänger i två nivåer. Genom att ersätta sedimenteringen med mekanisk silning kan man spara yta. HUBER’s Trumsil DSL finns med mesh duk (vävd stålduk) från 0,1 mm upp till 1.0 mm eller med hålplåt (1 mm till 3 mm) i rostfritt stål eller syrafast stål. Den går även att få i Duplex för de tuffaste applikationerna i saltvatten eller industri applikationer. HUBER’s DSL kan också användas till vid sk. primärrensning där kraven på utsläpps nivåer ligger på 50% SS och 20% BOG reduktion. Vid användandet av 0,2 mm mech har vi klarat reduktion av upp till 70% SS, men det är givetvis beroende på sammansättningen på det inkommane mediet [anmäl dig här]