ROTAMAT®-Silar

Silning - Tvättning - Avvattning - Transport i en och samma enhet

Baserad på HUBER´s ROTAMAT®-princip silning tvättning – avvattning transport i en och samma enhethar en familj av ROTAMAT®-silar utvecklats. Produkterna och den robusta tekniken har anammats på den globala marknaden och erbjuder en enkel uppskattad lösning.

Alla ROTAMAT®-silar fungerar enligt ett patenterat system som används i tusentals installationer världen över. Silarna kan hantera flöden från 0 till 3000 l/s beroende på silstorlek och spaltvidd. Silarna kan installeras antingen i kanal eller tank. De sparar plats, då flera funktioner är kombinerade i samma enhet.

 

 

 

Produkter

Broschyrer

Broschyrer

Referenser

Fördelar

Fördelar

 ROTAMAT®-principen erbjuder flera fördelar

  • Den roterande driftprincipen minimerar slitageskador
  • Med tillvalet integrerad renstvätt avskiljs och återförs de biologiska materialet från renset
  • Integrerad renspress ger hög TS och därmed låga kvittblivningskostnader
  • Kappslad och ventilerad design minimerar lukt och arbetsmiljöproblem
  • Samtliga vitala delar är tillverkade i rostfritt stål
  • Installation direkt i kanalen, utan behov av  bottensteg
  • Minimalt och enkelt underhåll tack vare få rörliga delar och drifter 
  • Självrengörande maskin och silkorg
  • Möjlighet till varmvattenspolning för att bättre avskilja fett från renset

 

Media

Media