Bräddvattensilar

HUBER´s lösningar för bräddvatten-,dagvatten- och högflödesrening

HUBER erbjuder en driftsäker rening med enkla, beprövade och driftsäkra lösningar.

HUBER´s lösningar går ut på att behålla skräp och annat grövre material i avloppet och skicka det vidare till  reningsverket. Genom en sådan lösning undviker man att rens kommer in i breddvattenmagasin eller ut i blå gröna stråk. HUBER erbjuder flera olika lösningar beroende på hur avloppssystemet är konstruerat. Både spalt och hålplåtssilning är möjligt och bestäms av det tänkte flödet och utrymmet.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram den lösning som passar bäst beroende på övriga byggnader, flöden och belastningar. Vår erfarenhet från hela världen hjälper oss att tillsammans välja rätt lösningar och ställa de rätta frågorna för att lösa de specifika problemen.

HUBER´s bräddvattensil ROTAMAT® RoK1

RoK1 monteras på utsidan en bräddkant och består av ett siltråg med hålplåt och en transportskruv.

HUBER bräddvattensil ROTAMAT® RoK2

RoK2 monteras på insidan en bräddkant och består av ett siltråg med hålplåt och en transportskruv.