HUBER Sandfilter CONTIFLOW®

Kontinuerliga genomflödesfilter

 • Snabbsandfilter för stora volymer
 • Hög tillgänglighet
 • Låga driftkostnader
 • Minimalt underhåll

Kontinuerlig sandfilter med en filterbädd som sträcker sig mellan 1 och 2 meter uppfyller högt ställda krav på utloppsvattnet. I kombination med fysisk (sedimentering) och kemisk (fällning) behandling kan tidigare lösta material överföras till fastform och separeras i filtret.

Läs merStäng

Tester och visat att CONTIFLOW® reducerar förekomsten av bakterier och föroreningar betydligt. Vid behov av ytterligare desinfektion kan ett efterföljande UV steg installeras då flödet från CONTIFLOW® innehåller minimalt med partiklar.

CONTIFLOW® går att få i tank version (SS) eller i betongbassäng version (C). Den senare passar bättre för riktigt stora flöden. Båda versionerna består av flera moduler som kan kopplas samman i större enheter.
Den grova ytan på sandpartiklarna medför tillväxt av biofilm. Näringsämning som kommer in i filtret, till exempel kväve, elimineras genom biologisk nedbrytning.

Järn och Mangan kan fällas ut i fast form och senare filtreras. Elimineringen av kväv och nedbrytningen av organiskt mtrl uppnås genom bättre biologisk filtrering.

Sandfiltret används också som en reaktor för näringsmedels reduktion av kemiskt fosfor genom fällning. Järn och Aluminium kan doseras direkt i inloppet till filtret. Genom minskat behov av kemikalier erbjuder kemiskt fosfor reduktion bättre drift ekonomi än vanligt direktfällning.

Produkter

Produkter

Feed is introduced at the top of the filter and flows downward through an opening between the feed pipe and airlift housing. As the influent flows upward through the moving sand bed, the solids are retained in the filter sand. The filtrate exits over a weir at the top of the filter. The sand and the filterable solids are transported through the airlift into the washer in the upper filter section where the solids are separated from the sand. As the sand falls through the washer, a small amount of filtered water passes upward, washing away the dirt, while allowing the heavier, coarser sand to fall through the bed. The wash water, which consists in a certain amount of filtrate water and separated solids, exits near the top of the filter.

Fördelar

Fördelar

 • Experience with more than 5000 installations worldwide
 • Simple and easy-to-maintain system
 • Continuous or optionally discontinuous sand washing process with continuous filtration
 • Wearing parts reduced to one
 • No shutdowns for backwash cycles
 • Constant filtrate quality
 • Simple wash water treatment
 • Minimum pressure drop

Referenser

Downloads

Design

Design

Media

Begär ytterligare produktinformation