Välkommen till en värld av rent vatten

Maskiner av hög kvalitet, anläggningar och utrustning i rostfritt stål för behandling av kommunalt och industriellt vatten, avloppsvatten och slam.

Vi är ett internationellt bolag som över hela världen erbjuder effektiva och innovativa lösningar till våra kunder. Under processen tillsammans med HUBER erbjuder vi kompetent rådgivning och pålitlig service. HUBER har mer än 45 000 installationer över hela världen som bidrar till hållbar användning av vatten, energi och världens naturtillgångar.

Produkter och utrustning för dina behov

Ett komplett utbud av maskiner och anläggningar för behandling av avloppsvatten, processvatten, sand och slam från en källa.

Produkter 

HUBER´s lösningar – löser era utmaningar

Vi erbjuder innovativa och pålitliga lösningar för hållbar användning av knappa naturtillgångar, för återvinning och återanvändning av energi och material.

Lösningar 
Här hittar du våra WEBINAR för hösten 2020! 29.06.2020  | Under våren 2020 startade vi på HUBER i Norden med Webinar. Alla mässor som vi vanligen deltar på som IFAT i Tyskland, VA-mässan i Jönköping och många fagtreffar i Norge blev helt plötsligt inställda på grund av Covid-19. Då fick vi ställa om och vi höll vårt första webinar i juni om Framtidens reservoar med 40 st deltagare. Super kul! Vi fortsätter med webinar även till hösten och har 4 st inplanerade. In och läs mer om respektive webinar. [läs mer]
HUBER´s primærrenseanlegg installasjon for ØyVAR er endelig i drift på Storanipa RA i Øygarden Kmn. 27.04.2020  | Ett unikt Primær-renseanlegg/Sea Outfall ”fjell-anlegg” på Sotra utenfor Bergen, med det nyest og mest effektive av rensemetoder. [läs mer]
HUBER vinner stor membranfilter order till KIVIK 27.04.2020  | Kivik gör stora investeringar i framtidens reningsverk, både vad gäller den traditionella reningen och läkemedelsrening. HUBER är stolt över att få leverera membranfiltrering (MBR-filter) till Kivik. Det är ett riktigt spännande projekt och en av HUBERs största leveranser genom tiderna. Ordern är på ca 15 miljoner och levereras tillsammans med Malmbergs. Vattnet efter membranrening blir av badvattenkvalitet och med aktivkolfiltrering blir Kivik av med läkemedelsrester. Vattnet går att använda till bevattning eller andra ändamål som inte kräver dricksvattenkvalitet. [läs mer]
News archive