Förser Nordens kommuner och industrier med de bästa lösningarna för avloppsvattenrening

Vi är ett internationellt bolag som över hela världen erbjuder effektiva och innovativa lösningar till våra kunder. Under processen tillsammans med HUBER erbjuder vi kompetent rådgivning och pålitlig service. HUBER har mer än 45 000 installationer över hela världen som bidrar till hållbar användning av vatten, energi och världens naturtillgångar.

Produkter och utrustning för dina behov

Ett komplett utbud av maskiner och anläggningar för behandling av avloppsvatten, processvatten, sand och slam från en källa.

Produkter 

HUBER´s lösningar – löser era utmaningar

Vi erbjuder innovativa och pålitliga lösningar för hållbar användning av knappa naturtillgångar, för återvinning och återanvändning av energi och material.

Lösningar 
Studieresa 20 maj ONLINE 22.04.2021  | Välkommen till vår Studieresa 20 maj kl 14.00-15.30 som i år sker ONLINE! Varje år arrangerar vi på HUBER en Studieresa till Berching i Tyskland där vår fabrik och huvudkontor ligger. Vi besöker under 3 dagar fabriken och flera olika reningsverk och får med oss massor med kunskap, erfarenheter och får även möjlighet att umgås och lära känna varandra. Det är en väldigt uppskattad resa och tyvärr hade vi ingen möjlighet att genomföra den under 2020 och inte nu heller under 2021. [läs mer]
Skonsam avvattning av slam från fiskeslam med HUBER slamavvattnare Q-PRESS 15.03.2021  | Läs spännande artikel om HUBER slamavvattnare Q-PRESS som i Norge nu används för att avvattna fiskeslam. [läs mer]
Hållbar energiåtervinning ur avloppsvatten eller gråvatten 18.02.2021  | I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. Mycket av detta vatten är uppvärmt som sedan spolas rakt ut i avloppet. 60 Liter personlig hygien (Varmvatten) 30 liter toalettspolning (Uppvärmt av rummet ca 20-22C°) 15 liter disk (Varmvatten) 15 liter tvätt (Varmvatten) 20 liter mat, dryck och övrigt (Kallvatten) [läs mer]
News archive