Förser nordens kommuner och industrier med de bästa lösningarna för avloppsvattenrening

Vi är ett internationellt bolag som över hela världen erbjuder effektiva och innovativa lösningar till våra kunder. Under processen tillsammans med HUBER erbjuder vi kompetent rådgivning och pålitlig service. HUBER har mer än 45 000 installationer över hela världen som bidrar till hållbar användning av vatten, energi och världens naturtillgångar.

Produkter och utrustning för dina behov

Ett komplett utbud av maskiner och anläggningar för behandling av avloppsvatten, processvatten, sand och slam från en källa.

Produkter 

HUBER´s lösningar – löser era utmaningar

Vi erbjuder innovativa och pålitliga lösningar för hållbar användning av knappa naturtillgångar, för återvinning och återanvändning av energi och material.

Lösningar 
I år skänker vi 10 vattenpumpar till byar via UNICEF 03.12.2020  | I år ger vi en väldigt värdefull julklapp! Via UNICEF skänker vi vattenpumpar som med en brunn kan förse en hel by eller ett flyktingläger med rent vatten. [läs mer]
Case storie installation av RPPS intagssilar, RoSF4 sandtvätt och RoFAS+WAP sugbilsmottagare på Rustorp RV / Ronneby Miljö & Teknik AB 05.11.2020  | Detta reningsverk i östra Blekinge betjänar Ronneby samhälle inklusive närbelägna tätorter. Antalet person-ekvivalenter är ca 25 000. Reningsprocessen innefattar traditionell mekanisk-, biologisk- och kemisk rening. Recipienten är Ronneby ån strax uppströms mynningen i Ronneby hamn. [läs mer]
HUBER driftsätter en av världens största torkanläggningar för slam i Colombia 06.10.2020  | I Colombia’s näst största stad Medellin bor det 2,75 miljoner invånare. Här började det nya reningsverket att ta form 2018. Det är ett internationellt megaprojekt och kontraktsvärdet för all byggnation till färdig torkanläggning är över 44 miljoner euro. Under projektet installerades 3 st HUBER slamtorkar BT storlek 30 (den största). [läs mer]
News archive