Förser Nordens kommuner och industrier med de bästa lösningarna för avloppsvattenrening

Vi är ett internationellt bolag som över hela världen erbjuder effektiva och innovativa lösningar till våra kunder. Under processen tillsammans med HUBER erbjuder vi kompetent rådgivning och pålitlig service. HUBER har mer än 50 000 installationer över hela världen som bidrar till hållbar användning av vatten, energi och världens naturtillgångar.

Produkter och utrustning för dina behov

Ett komplett utbud av maskiner och anläggningar för behandling av avloppsvatten, processvatten, sand och slam från en källa.

Produkter 

HUBER´s lösningar – löser era utmaningar

Vi erbjuder innovativa och pålitliga lösningar för hållbar användning av knappa naturtillgångar, för återvinning och återanvändning av energi och material.

Lösningar 
Från Avloppsreningsverk till Resursverk – Monoförbränning 06.05.2022  | Hur får vi ut maximalt med resurser ur våra reningsverk så som energi, näringsämnen och metaller på ett cirkulärt sätt? [läs mer]
Äntligen är det dags för IFAT igen! 12.04.2022  | Efter fyra års väntan är det äntligen dags igen: IFAT, världens ledande mässa för vatten-, avlopps- och avfallshantering, i München 30 maj – 3 juni 2022. [läs mer]
News archive