Produkter

HUBER Skruvtransportör ROTAMAT® Ro8 / Ro8 T

Transport av grovt, fint och kompakterat rens, slam, sand och sten från alla typer av reningsprocesser

HUBER ROTAMAT®-skruvtransportör fås i rörutförande (Ro8) eller trågutöförande (Ro8 T)

Skruvtransportörerna kan installeras för horisontell, lutande eller vertikal transport. De kan fås med tryckande eller dragande motor beroende på applikation och media.

Hela materialtransporten sker inuti i ett stängt rör eller i ett tråg med lock. Varsamma rörelser i ett stängt rör förhindrar luktstörningar och uppkomst av damm.

ROTAMAT®-skruvtransportörer skräddarsys för varje produkt som ska transporteras och designas och tillverkas enligt bästa teknik. Tack vare deras speciella design kan transportörerna utrustas med antingen tryck eller dragmotor. Inmatningstrattar eller utmatningsschackt kan läggas till vid behov. Det går också att anpassa lösningarna med hjälp av så kallade teleskopschackt för tät anslutning till efterföljande containrar.

 

 

Fördelar

Fördelar

  • Installationsvinkel på upp till 90°
  • Helt tillverkade i rostfritt stål
  • Varsamma rörelser i ett stängt rör förhindrar luktstörningar och uppkomst av damm
  • För installation utomhus kan ROTAMAT® Ro8 / Ro8 T levereras med frostskydd, kombinerat med extra isolering vid behov
  • Litet underhållsbehov

Downloads

Referenser

Produktskiss

Produktskiss

Sketch Ro8
Sketch Ro8
Sketch Ro8 T
Sketch Ro8 T

Media

Products

Begär ytterligare produktinformation