Produkter

HUBER Skruvtransportör ROTAMAT® Ro8 / Ro8 T

Transport av grovt, fint och kompakterat rensgods, slam, sand och fasta partiklar från industriella processer

HUBER ROTAMAT®-skruvtransportör med rörmatningsskruv (Ro8) eller trågmatningsskruv (Ro8 T)

HUBER ROTAMAT®-skruvtransportörer levereras som rörmatningsskruv Ro8 eller trågmatningsskruv Ro8 T, beroende på krav och önskemål.

De installeras för horisontell, lutande eller till och med vertikal transport av rensgods, avvattnat slam, sand etc. från anläggningar för behandling av avloppsvatten, eller fasta partiklar från industriella processer.

Hela materialtransporten sker inuti i ett stängt rör eller i ett tråg med lock. Varsamma rörelser i ett stängt rör förhindrar luktstörningar och uppkomst av damm.

ROTAMAT®-skruvtransportörer skräddarsys för varje produkt som ska transporteras och designas och tillverkas enligt bästa teknik. Tack vare deras speciella design kan transportörerna utrustas med antingen tryckeller dragmotor och inmatningstrattar eller utmatningar kan läggas till vid behov. Direkt överförande av rensgods från en transportör till en annan är inget problem.

HUBER Tvättpress Kanal HLC

Vacuum Conveyor HPVa1000

 

 

Fördelar

Fördelar

  • Installationsvinkel på upp till 90°
  • Helt tillverkade i rostfritt stål och syrabehandlad i betbad, vilket eliminerar korrosion och på så sätt minskas underhållsbehovet.
  • Varsamma rörelser i ett stängt rör förhindrar luktstörningar och uppkomst av damm.
  • För installation utomhus kan ROTAMAT® Ro8 / Ro8 T levereras med frostskydd, kombinerat med extra isolering vid behov.
  • Lågt underhållsbehov, ingen smörjning. Regelbunden kontroll och visuell inspektion är tillräckligt.

Downloads

Referenser

Produktskiss

Produktskiss

Sketch Ro8
Sketch Ro8
Sketch Ro8 T
Sketch Ro8 T

Media

Products

Begär ytterligare produktinformation