Sandinmatnings arrangemang

HUBER´s sandinmatningsarrangemang är en mottagningsficka med två varianter på utmatning.

 

HUBER horiosontella sandmatningsskruv RoSF7 med tand och efterföljande tvättrumma

RoSF7 är en mottagningsficka med en horisontell utmatningsskruv.

HUBER vetikala sandmatningsskruv RoSF8 med tank

RoSF8 V är en mottagningsficka med snedställd umatning.