HUBER Sandbehandlingssytem RoSF 5

HUBER erbjuder kompletta sandbehandlings arrangemang med mottaningsficka, grov avskiljning med hjälp av tvätttrumma RoSF9, efterföljande grovrenstvätt RoSF13, sandfång Ro6 och sandtvätt RoSF4. Dessa komponenter kan kombineras på olika sätt och i tillägg kan vatten och slamfasen efter fällning separeras i en vatten- och en slamfas. Slamfasen kan avvattnas och vattenfasen kan vidare behandlas beroende på dessa egenskaper. Genom att sila tvättvattnet från tvätttrumman och grovrenstvätten, men även från avvattning kan förbrukningen av renvatten minimeras. Oavsett behoven blir en anläggnings designad med HUBER produkter driftsäker.

Produkter

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER RoSF5

  • Separera och tvätta grövre material såsom tegelstenar och kvistar

  • Reducera det organiska innehållet till mindre än 3% glödförlust i den utmatade sanden

  • Avskilja maximalt med sand, mer än 90% av alla partiklar större än 0,1mm

  • Återanvända den tvättade sanden

  • Omhänderta föroreningar från den tvättade sanden i efterföljande steg tillsammans med vattenfasen

  • Återanvända vattnet från processen till spolning i tidigare steg

  • En helt automatiserad och driftsäker anläggning med minimalt underhållsbehov och hög tillgänglighet

Referenser

Downloads

Media