Finsilar

Finsilar för nya applikationer

Finsilning av avloppsvatten innebär pålitlig avskiljning av hår och fibermaterial. Detta blir allt mer nödvändig för att effektivt skydda efterföljande steg exempelvis membranbioreaktorer/MBR.

Finsilning kan också ersätta primärsedimentering vilket innebär att större vattenmängder kan hanteras på befintliga ytor.

Finsilen kan också användas när kraven på reningsverket inte kräver biologisk rening. Genom finsilning kan mer än 70% SS och 30% COD / BOD reduceras.

Kemisk fällning, koagulering och/eller flockning kan användas för ytterligare förbättrad silning. Tillsättning av sådana kemikalier gör att lösta ämnen och små partiklar blir avskiljbara flockar (större partiklar) som fastnar i silningen. Andelen suspenderade fasta ämnen kan således reduceras med upp till 95 %, COD/BOD med upp till 65 % och fosfor med upp till 60 %. 

I många områden med otillräcklig avloppsvattenbehandling, om det ens finns någon, är finsilar ett snabbt och kostnadseffektivt första steg i rätt riktning.

HUBER Membransil ROTAMAT® RoMem

RoMem lämpar sig för både industriellt och kommunalt avloppsvatten upp till 3500 m3 /h. Silen har en maskvidd på 0,5-1 mm vilket medför bra avskiljning på hår och fiber. Silen har inbyggd renstvätt och avvattning och passar bra före MBR och MBBR anläggningar. 

HUBER Trumsil RoMesh®

RoMesh® är en två dimensionell trumsil för mycket fina partiklar.

HUBER Trumsil LIQUID

LIQUID är den perfekta ersättaren för traditionell försedimentering eller som skydd före MBR och MBBR anläggning. Trumsil med silduk från 0,1-6 mm. Alltid i rostfritt stål.

HUBER Skivfilter RoDisc®

RoDisc® är HUBER´s skivfilter som hanterar silning nedtill 10 µ. Skivfilter används vanligen som slutpolering i reningsverket.

 

Produkter

Downloads

Referenser

Fördelar

Fördelar

Det finns många fördelar med våra ROTAMAT®-maskiner:

  • Den roterande driftprincipen minimerar slitage

  • Integrerad renspress, inga luktbesvär, låga kostnader för omhändertagandet av renset
  • Installation direkt i kanalen, utan behov av bottensteg
  • Enkel ombyggnad vid behov
  • Tillverkad i rostfritt stål
  • Minimalt underhåll
  • Hög avskiljning genom avledning av flödet
  • Lågt hydrauliskt motstånd tack vare stor silyta
  • Självrengörande maskin och silkorg