HUBER Pumpstationssil ROTAMAT® RoK4

ROTAMAT® RoK 4 Pumping Stations Screen RoK 4

Självrengörande finsil med vertikal lyftning, avvattning av rensgods

 • Mindrar igensättning och rensbylten i pumpstationen
 • Kompakt enhet, enkel att få plats med i trånga utrymmen
 • Avvattning av rensgodset
 • Som tillval med frostskydd för drift utomhus
 • Tillverkad i rostfritt stål med lång livslängd och med lågt underhållsbehov

ROTAMAT® RoK4 är självrengörande och transporterar upp trasor och rens ur pumpsumpen ned i sopptunnan automatiskt. Det är en perfekt lösning vare sig det gäller ny- eller ombyggnadation av pumpstationer.

Läs merStäng

Pumpstationssilen ROTAMAT® RoK4 lyfter renset vertikalt och avvattnar det. Det avvattnade renset matas ut i en behållare eller en ändlös soppsäck. Pumpstationssilen minskar igensättning av pumpar och minskar luktstörningar. Genom att installera en pumpsationssil minimeras behovet av nedstigning och pumpunderhåll. Därmed minimeras risken att personalen utsätts för svavelväte (HNS).

Pumpstationssilen består av en vertikal hålplåt silkorg och en skruvaxel i ett vertikalt rör. Avloppsvattnet rinner in i silkorgen genom en röranslutning. I silkorgen är skruven utröstad med slitåliga borstar för effektiv rengöring av silen. När renset lyfts av skruven igenom röret blir det avvattnat. Det avvtnade renset matas ut i en behållare med en ändlös soppsäck för att minska luktstörningar. 

Det silade avloppsvattnet rinner igenom silkorgen och ner i pumpsumpen med gravitation för att sedan pumpas vidare. Toppen på silkorgen är öppen och tillåter bräddning vid till exempel strömavbortt. Maskinen är designad för att kunna bli vattendränkt. Bottensteget förhindrar backflöde in i kanalsystemet och därmed slipper man sedimentering i kanalen.

 

Produkter

Fördelar

Fördelar

Pumpstationssil ROTAMAT® RoK4 erbjuder enastående fördelar:

 • Automatisk silning, luftning och avvattning i en och samma enhet
 • Optimalt silning av fasta partiklar med hjälp av tvådimensionell silning (hålplåt)
 • Förhindrar igensättning och uppkomst av rensbylten i pumpstationer och manhål
 • Integrerat bottensteg för att förhindra avlagringar i den inkommande kanalen
 • Enkel att installera i befintliga byggnader
 • Möjligt att installera hela silen under vatten

 

 

 

Referenser

Broschyrer

Design

Design

Media

Begär ytterligare produktinformation