Rensgodsbehandling

HUBER Rensgodsbehandling

  • Optimala system för alla applikationer
  • Hög avvattningseffektivitet

  • Maximal tvättgrad

  • Minskar kostnaden för omhändertagandet

Det första steget vid avloppsvattenbehandling är vanligtvis borttagning av fasta partiklar från avloppsvattnet med hjälp av galler. Det borttagna rensgodset innehåller hushållsavfall, fekalier, toalettpapper och mineraliska ämnen. Mängden rensgods beror inte bara på gallrets spaltöppning, utan även på typ av kanalsystem.

Typiska B-halter efter sil eller galler i kommunalt rensgods varierar mellan 10 % och 25 %, beroende på gallertyp. Ungefär 90 % av rensgodset (TS mässigt) är organiskt.

På grund av den mycket höga vattenhalten, den mycket heterogena sammansättningen och det oestetiska utseendet måste rensgodset förbehandlas före omhändertagandet.

Det bästa sättet att förbehandla rensgods är att använda rensgodstvättpressar. Fekalier och andra organiska material tas bort och återförs till flödet av avloppsvatten. Resultatet blir att en bra tvättpress ökar mängden BO5 till den biologiska behandlings-processen med ungefär 6 %.

Efter tvättning, kompakteras rensgodset för att minska dess vatteninnehåll och öka TS-halten(torrsubstans). Avvattningen förbättras genom borttagningen av organiska material under tvätt. En bra tvättpress kan uppnå en vikt- och volymminskning på upp till 80 %.

 En tvättpress reducerar mängden och volymen på rensgodset och därmed också kostnaden för omhändertagandet.

HUBER Rensgodstvättpress WAP®

Impellertvättpress WAP® SL

HUBER Rensgodstvättpress WAP® SL HP

HUBER Tvättpress WAP® L (Launder)

HUBER Tvättpress Kanal HLC

HUBER Skruvtransportör ROTAMAT® Ro8 / Ro8 T

HUBER Screenings Compactor Ro7

Integrated Screenings Washing