Rensgodsbehandling

HUBER Rensgodsbehandling

Det första steget vid avloppsvattenbehandling är vanligtvis borttagning av fasta partiklar från avloppsvattnet med hjälp av rensgaller. Det borttagna rensgodset innehåller hushållsavfall, fekalier, toalettpapper, sand och sten. Mängden rens beror inte bara på gallrets silöppningar, utan även på typen av ledningssystem.

Renset från gallrena har ofta en hög vattenhalt och ungefär 90% av renset (TS mässigt) är organiskt. På grund av den mycket heterogena sammansättningen och det oestetiska utseendet måste renset behandlas före omhändertagandet.

Det bästa sättet att förbehandla renset är att använda olika typer av tvättpressar. Fekalier och andra organiska material tvättas bort och återförs till flödet av avloppsvatten. Resultatet blir att en bra tvättpress ökar mängden BO5 till den biologiska behandlings-processen med ungefär 6 %.

Efter tvättning, kompakteras renset för att minska dess vatteninnehåll och därmed ökar TS-halten(torrsubstans). Avvattningen förbättras genom borttagningen av organiska material under tvätt. En bra tvättpress kan uppnå en vikt- och volymminskning på upp till 80 %.

En tvättpress reducerar vikten och volymen på renset och därmed också kostnaden för omhändertagandet.

HUBER Renstvättpress WAP®

HUBER´s standardstvättpress tvättar och kompakterar upptill 12 m3/h rens till 40% TS.

Impellertvättpress WAP® SL

HUBER´s högintensiva tvättpress för ytterligare reduktion av BOD och upptill 50% TS.

HUBER Renstvättpress WAP® SL HP

HUBER´s avvattningseffektiva tvättpress för behov av en TS högre än 50%. 

HUBER Renstvättpress WAP® L (Launder)

HUBER´s tvättpress anpassad för laundermatning som ger en TS upptill 45%.

HUBER Renstransportsystem HLC

HUBER´s renstransportsystem HLC samlar ihop rens från flera galler och transporterar det till renstvättpressar med hjälp av självfall och vattentryck.

HUBER Skruvtransportör ROTAMAT® Ro8 / Ro8 T

HUBER´s skruvtransportör Ro8 skruvar fram renset till efterföljande renstvättpressar.

HUBER renspress Ro7

HUBER renspress Ro7 för kompaktering, avvattning och transport av rens.

HUBER Integrerad renspress (IRGA)

IRGA är ett tillval till HUBER´s populära  skruvsil Ro9 för att minimera innehållet av det biologiska materialet i renset.