Slamförtjockare

HUBER erbjuder följande vanligt förekommande metoder av slamförtjockning; Skivförtjockare, skruvförtjockare, bandförtjockare

Oavsett vilken HUBER lösning man jobbar med ges möjligheten att anpassa TS ut och säkerställa den bästa möjliga avskiljningen för ett så rent rejekt som möjligt.

 
För att optimera efterföljande steg i slambehandlingen är det ibland en god ide att reducera slamvolymer under processen. Detta görs i ett förtjockningssteg som flockar slampartiklarna och separerar vatten från slammet i en klarfas. Detta för vanligtvis för att säkerställa optimal TS nivå i primär och sekundärslam innan det går in till t.ex. en rötkammare.

 

HUBER skivförtjockare S-DISC

HUBER´s välkända "PUCK" som på ett litet utrymme förtjockar stora volymer.

HUBER bältförtjockare DrainBelt

HUBER´s klassiska bandförtjockare för större volymer.

Rotamat Skruvförtjockare S-DRUM

HUBER´s skruvförtjockare S-DRUM i lutande utförande för de riktigt stora volymerna.