Produkter

Microsilning

HUBER erbjuder pålitliga och innovativa lösningar för avancerad vattenrening med hjälp av filtrering, aktivkol-filtrering och microfiltrering. Genom att introducera ett ytterligare renings eller poleringssteg kan kvaliteten på utloppsvattnet avsevärt förbättras, oavsett om det finns ett biologiskt reningssteg eller inte.

Filtrering av biologiskt behandlat innebär en reduktion av partiklar, vilket medför minskning av syreförbrukande partiklar, kväve och fosfor. Dock finns det fortfarande både fosfor och kväve kvar i utloppsvattnet. Ytterligare polering genom till exempel filtrering med sand eller aktivt kol eller med hjälp av micro filtrering kan krävas för att nå högt ställda utsläpps krav.

Det är även möjligt att filtrera och polera avloppsvatten som inte genomgått biologisk rening och utsläpps recepienten är den rätt, till exempel så kallad Kap 14 anlegg i Norge.