Produkter

Microsilning

HUBER erbjuder pålitliga och innovativa lösningar för avancerad vattenrening med hjälp av filtrering, aktivkol-filtrering och microfiltrering. Genom att introducera ett ytterligare renings eller poleringssteg kan kvaliteten på utloppsvattnet avsevärt förbättras, oavsett om det finns ett biologiskt reningssteg eller inte.

Filtrering av biologiskt behandlat vatten innebär en ytterligare reduktion av partiklar, vilket medför minskning av syreförbrukande ämnen, kväve och fosfor. Efter det biologiska reningssteget finns det fortfarande kvar både fosfor och kväve kvar i vattnet i löst form. Fällning och ytterligare polering genom till exempel filtrering med sand eller aktivt kol eller med hjälp av micro filtrering kan krävas för att nå högt ställda utsläpps krav.

Det är även möjligt att filtrera och polera avloppsvatten som inte genomgått biologisk rening och som släpps ut till exempel havet. Detta kallas i Norge Kapitel 14 anlegg.

Sandfilter

HUBER´s CONTIFLOW® är ett snabbsandfilter för stora volymer. Filtret är kontinuerligt med en tjock filterbädd som uppfyller högt ställda krav på rening av utloppsvattnet. CONTIFLOW® i kombination med UV eller aktivt kol innebär extra desifisering eller rening. 

Microsilar

HUBER erbjuder flera lösningar av skiv- och trumfilter som skydd för MBR och MBBR processer. Silarna kan plaseras i tankar eller kanaler beroende på applikation.

Aktivt kolfilter

HUBER erbjuder aktivt kolfilter genom att använda CONTIFLOW® tekniken i kombination med granulerat aktivt kol. Genom filtering med aktivt kol kan läkemedelsrester och andra microföroreningar minimeras.