HUBER Active Carbon Filter CONTIFLOW® GAK

HUBER’s Aktivkolfilter CONTIFLOW® GAK

Fjärde reningssteget för reduktion och eliminering av microföroreningar och läkemedelsrester.  

HUBER’s aktivkolfilter CONTIFLOW® GAK tar effektivt bort microföroreningar från avloppsvattnet. Filtret använder granulerat aktivt kol och installeras nedström eftersedimenteringen. En av CONTIFLOW® GAK’s fördelar är att det inte påverkar uppströms processsteg. Det kan med fördel kombineras med ett uppströms sandfilter och efterföljande ozon behandling’s steg för maximal reduktion.  

HUBER’s aktivkolfilter CONTIFLOW® GAK att ett djupbedds nerifrån och upp filter. Systemet är högeffektivt då det inte behöver stoppas för backspolning.

När inflödet av avloppsvatten flödar från botten av filtret och upp genom den aktiva kol bädden, fastnar de fasta partiklarna på filterytan och microföroreningarna absorberas upp på den större öppna innerytan i kolpartiklarna. Den avgörande dimensioneringsfaktorn är uppgehållstiden i den aktiva kolbädden

Den filtrerade renvattenfasen rinner över en breddkant i toppen av filtret. Bädden med aktiv kol dras, tillsammans med de ansamlade fast partiklarna och föroreningarna till botten av filtret och in i lyftluftröret som är placeras mitt i tanken. Lyftluften transporterar mixen av aktivt kol, partiklar och microföroreningar till kol rensningen. I rensningen separeras föroreningarna från kolet med en liten del av renvattenfasen. Det aktiva kolet som är fritt från partiklar men som fortfarande har absorberat föroreningar. Den rensade kolet faller ned i bädden igen och är redo för att omhänderta en ny omgång avloppsvatten, då kapaciteten för att omhänderta microföroreningar kvarstår hos det aktiva kolet.

HUBER’s aktivkolfilter CONTIFLOW® GAK är en special variant av den väl beprövade HUBER Sandfilter CONTIFLOW®.

Fördelar

Fördelar

 • Mer än 5000 installationer i världen
 • Pålitlig rening med jämnt resultat
 • Fungerar utmärkt som kvartär/fjärde stegets rening
 • Ingen påverkan på uppströms system
 • Enkelt och robust system
 • Kontinuerlig filterprocess och kontinuerlig eller batchvis sandtvättnings process
 • Få slitdelar
 • Kontinuerlig drift, inga avbrott för backspolning
 • Jämn filtrat kvalitet
 • Enkel hantering av tvättvatten
 • Minimalt tryckfall över filtret

Design Sketch

Design Sketch

HUBER Active Carbon Filter CONTIFLOW® GAK: functional principle

Referenser

Begär ytterligare produktinformation