Trycktäta dörrar och ventilationsgaller

HUBER har olika typer av dörrar för att möta varierade vattentryck. Dörrarna kan fås trycktäta eller med översvämningsskydd. De trycktäta dörrarna kan utrustas med inspektionsfönster och spotlight. Dörrarna tillverkas i rostfritt stål eller syrafast stål beroende på applikation. Dörrarna går att gjuta in eller eftermontera i byggnaden.

HUBER´s ventilationsgaller ger en hög säkerhet vid din ventilation i byggnaden. Ventilationsgallrerna bultas fast inifrån byggnaden vilket medför hög säkerhet.

Översvämningssäker dörr

HUBER´s dörr TT6 är översvämningssäker upptill 2 meter vattenpelare.

Trycktäta dörrar

HUBER´s trycktäta dörrar TT7 och TT7 30 klarar vattenpelare upptill 10 meter respektive 30 meter. Dörrarna kan fås med tillval såsom inspektionsfönster och spotlight.

Åtkomst/inspektionsfönster

HUBER´s åtkomstlucka TT8a är trycktät för upptill 5 meter. Luckan kan även fås med gångjärn. HUBER´s inspektionsfönster TT8b ger dig möjlighet att inspektera genom ett fönster.

Ventilationsgaller

HUBER´s ventilationsgaller för ökad säkerhet monteras från insidan. Detta minskar risken för inbrott då andra galler monteras från utsidan.