Rundsandfång

Cirkulära sandfång använder centrifugalkraften och vattnets egenskaper att skapa en virvelrörelse tack vara jordens rotation. Genom att använda dessa grundläggande fysikaliska egenskaper och påverka hur vattnet passerar genom sandfånget kan man på liten yta hantera stora mängder vatten och sand.

HUBER Rundsandfång HRSF

Rundsandfång HRSF är ett klassiskt platsbesparande rundsandfång med hög separationseffektivitet tack vare sin extra avskiljnngskona.

HUBER VORMAX rundsandfång

HUBER VORMAX passar för riktigt stora flöden.