HUBER Kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5

ROTAMAT® Complete Plant Ro 5

Originalet - med välbeprövade mekaniska komponenter för förbehandling

Genom att använda en HUBER ROTAMAT® Ro5 kompaktanläggning löser man 5 steg i en maskin.

1. Finsilning - anpassas efter lokala förutsättningar. Kan fås med:

 • HUBER Finsil ROTAMAT® Ro1: Spaltvidd 6 - 10 mm
 • HUBER Siltrumma ROTAMAT® Ro2/RPPS: Spaltvidd 1 - 6, hålplåt 1 - 8 mm
 • HUBER Skruvsil ROTAMAT® Ro9: Spaltvidd 1 - 6 mm, hålplåt 1 - 8 mm
 • HUBER Hålplåtssil EscaMax®: Hålstorlek 1 - 10 mm

2. Rensgodsbehandling - anpassas efter val av sil ovan.

 • ROTAMAT®-silar innehåller en renspress. Renstvätt med avvattning och kompaktering (IRGA-systemet) finns som tillval. Då kan renset under gynsamma förhållanden avvattnas upp till 45 % TS-halt.
 • En separat renstvättpress WAP® installeras vanligtvis bakom vår hålplåtssil EscaMax®. Beroende på vilken typ av WAP® som används, kan TS-halten i renset uppgå till 50 % TS under gynnsamma förhållanden.

3. Sandavskiljning - anpassas beroende på avskiljningsbehov

Sandfången på vår ROTAMAT® kompaktanläggning är utformade i enlighet med internationella standarder eller är anpassade för kundens specifika krav och önskemål. Sandfången finns som luftade eller oluftade. Om sandfånget skall vara luftat eller oluftat beror bland annat på, förhållandet mellan inflödet vid regnperioder och torka eller om ytterligare sandbehandlingssystem planeras.

4. Borttagning av sand och grus

Den sedimenterade sanden samlas upp från botten av sandfånget i en horisontell sandskruv. En lutande sandskruv  rör om, avvattnar och transporterar bort sanden. Den avskilda sanden glider från den övre änden på skruven ner i en container eller sandtvätt RoSF4 (tillval).

5. Avskiljning och borttagning av fett (tillval)

Avskiljning av fett är möjligt vid användning av det luftade sandfånget. Fettet samlas upp i en separat kammare där avdelaren mellan sandfångskammaren och fettuppsamlingskammaren består av en delvis nedsänkt slitsad skumskärm. Det flytande fettet och oljan avskiljs från vattenytan med en skrapa som sakta dras av en vajer i rostfritt stål. Skrapan är formad så att den tar bort så gott som allt flytande material från fettfånget.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5

 • Finsilning - anpassas efter lokala behov
 • Renstvätt
 • Rensavvattning
 • Sandavskiljning
 • Sandavvattning
 • Luftning av sandfång
 • Avskiljningseffektivitet vid Qmax: 90 % vid kornstorlek 0,20 mm - 0,25 mm
 • Flödeskapacitet på upp till 300 l/s
 • Separat fettfång med semi-automatisk fettborttagning
 • Kapslad enhet, minimal lukt
 • Frostskydd för installation utomhus (tillval)
 • Installation ovan eller nedan mark
 • Mer än 800 installationer över hela världen
 • Helt tillverkad av rostfritt stål

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation