Slamsilning

Effektiv och pålitlig slamsilning för avskiljning av främmande partiklar såsom plast, hår och fibrer. Detta skyddar efterföljande slambehandling steg och utrustning.

Slam skall inehålla så lite föroreningar som möjligt. Även med en bra filsilning med inkommande avloppsvatten kan fiber och andra främmande partiklar återfinnas i slammet. Dessa silas på ett enkelt sätt med vår slamsil.

HUBER Slamsil STRAINPRESS®

Vi använder vår slamsil STRAINPRESS® för att ta bort främmande partiklar. Slammet pumpas genom maskinen, avskilda partiklar kompakteras, avvatnas och matas ut.

HUBER Externslammottagare RoFAS

Vår slammottagare RoFAS grovsilar slam från slam och spolbilar. Grövre partiklar större än 10 mm silas ut, tvättas och matas ut.