Systemkomponeter för sandhantering

HUBER erbjuder robusta och pålitliga komponenter för separation av sand från avloppsverk, ledningssytem, dagvattenbrunnar och annan kontaminerad sand; avskiljning av löv, kvistar och annat grovt material såsom tegelstenar.

HUBER Rotamat Tvättrumma RoSF9

RoSF9 är en högpresterande tvättrumma för sand från ledningsnät och vägar.

HUBER grovrenstvätt RoSF13

RoSF13 är en renstvätt för grova material såsom kvistar, tegelstenar och löv.