Produkter för säker åtkomst

Innovativa produkter för åtkomst inom olika användningområden såsom ledningsnät, dricksvatten och avloppsreningsanläggningar.

HUBER´s produkter i produktgruppen SAS - Safe Access Solutions är de perfekta produkterna för användning inom området vatten- och avloppsvattenbehandling – vare sig det är kommunalt eller industriellt. Rostfritt stål är det material som uppfyller de hårdaste kraven såsom lång livslängd och optimalt korrisionsskydd. Produkter i standardstorlek innebär en kostnadsbesparing.

Det är vårt mål att erbjuda våra kunder optimala lösningar utifrån kundens behov. Våra medarbetare tillverkar våra produkter i en modern fabrik med den senaste utrustningen och teknologin. Våra maskin- och tillverkningsprocesser är framtagna för rostfritt stål.

Dricksvatten är den viktigaste resursen som borde vara tillgänglig för alla människor i tillräcklig mängd och kvalité. Vi erbjuder produkter av högsta kvalitet för behandling av dricksvatten. Dricksvatten måste vara rent, dvs. klart och fritt från patogener, lukt och färg. För att överensstämma med dessa krav måste vissa riktlinjer följas vid inpumpning, behandling och distribuering av dricksvattnet. Många vattenverk uppfyller emellertid inte dessa krav och utgör en fara för vår hälsa och miljö. Det är viktigt att hitta sådana risker så tidigt som möjligt för att förhindra skador.

Vi har utvecklat system för vattenverk som förhindrar kontaminering av dricksvatten, så som speciella system med luftfiltrering. Det är viktigt eftersom vattennivån i dricksvattenreservoarer förändras i och med att det sugs luft in och ut. Om luften som kommer in till reservoaren innehåller partiklar och mikroorganismer, så som virus, sporer, pollen eller mögel, kan dricksvattnet bli kontaminerat. Våra luftfiltersystem med integrerat filtermedia håller kvar damm och andra fina partiklar och förhindrar på så sätt kontaminering och hälsorisker.

Om produkter i rostfritt stål tillverkas och behandlas på bästa sätt, ger det de bästa resultaten för användning i många, många år. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

Manluckor

HUBER´s breda sortiment inom manluckor gör att vi kan möta framtidens behov för säker åtkomst.

Trycktäta dörrar och ventilationsgaller

För att möta framtidens behov har HUBER utvecklat trycktäta dörrar för att stå emot vattentryck. Ventilationsgaller med skydd för insekter och djur.

Systemlösningar för dricksvattenanläggningar

Kompletta system för hygienisk miljö för dricksvatten.