Hydropress Huber AB

Integritetspolicy

Integritetspolicy - Vi tar integritet på allvar

Att skydda din integritet när vi behandlar dina personuppgifter är viktigt för oss. När du besöker vår webbplats lagrar vår webbserver din internetleverantörs IP-adress, webbplatsen du besöker oss från, de webbplatser du besöker och datumet och varaktigheten för besöket. Denna information krävs för att säkerställa den nödvändiga tekniska överföringen mellan webbplatser och säker serverdrift. Det sker ingen fortsatt analys och behandling av dessa data.
Om du skickar data till oss via ett formulär för förfrågan kommer dessa data lagras som en del av säkerhetskopian på våra servrar. Dina data kommer enbart att användas för att behandla din förfrågan. Dina data behandlas konfidentiellt. Vi skickar inte några data vidare till tredje part.

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter om dig, och inkluderar ditt namn, din adress och din e-postadress. Du behöver inte ange någon personlig information för att besöka vår webbplats. I vissa fall kan vi behöva ditt namn och din adress för att kunna ge dig korrekt information om våra produkter och tjänster, och/eller svara på din begäran eller förfrågan.
Detsamma gäller om vi förser dig med informationsmaterial på din begäran eller svarar på dina frågor. När så är fallet kommer vi alltid att ge dig den information du behöver. Vidare lagrar vi endast de uppgifter som du har överfört automatiskt eller lämnat frivilligt.
Om du använder dig av en av våra tjänster samlar vi normalt sett bara in de uppgifter vi behöver för att kunna erbjuda dig tjänsten. I vissa fall kan du bli ombedd att lämna ytterligare information – detta är dock frivilligt. Närhelst vi behandlar personuppgifter gör vi detta för att kunna erbjuda dig vår tjänst eller fullfölja våra kommersiella mål.

Automatiskt lagrade data - Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler som din webbläsare överför till oss automatiskt. Sådan information omfattar:
• Datum och tid för förfrågan
• Namn på begärd fil
• Sidan som förfrågan om filen sändes från
• Åtkomststatus (filen som överförs, filen hittades inte osv.)
• Webbläsare och operativsystem som används
• Den kompletta IP-adressen för den förfrågande datorn
• Överförd datavolym
Vi kombinerar inte dessa data med andra datakällor. Uppgifterna behandlas i enlighet med artikel 6, paragraf 1, punkt f DSGVO (tyska dataskyddslagen) baserat på vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbsida.
Av tekniska säkerhetsskäl, särskilt för att förhindra angreppsförsök på vår webbserver, lagrar vi tillfälligt uppgifterna. Dessa uppgifter tillåter inte identifiering av enskilda personer. Vi anonymiserar senast uppgifterna efter sju dagar genom att förkorta IP-adressen till domännivå så att det inte längre går att identifiera den enskilda användaren. För statistiska ändamål behandlar vi uppgifterna i anonymiserad form. Vi synkroniserar varken data med andra databaser eller överför några data till tredje part, inte ens delvis.

Cookies

När du besöker vår webbplats kan vi lagra information på din dator i form av cookies. Cookies är små filer som överförs från en internetserver till din webbläsare och lagras på hårddisken. Endast IP-adressen lagras, inte dina personuppgifter. Informationen, som lagras i cookies, känner automatiskt igen vår webbplats nästa gång du besöker den, vilket gör att det blir lättare för dig att använda den. Den rättsliga grunden för användningen av cookies är det legitima intresset enligt artikel 6, paragraf 1.f i allmänna dataskyddsförordningen.
Du kan även besöka vår webbplats utan att acceptera cookies. Om du inte vill att din dator ska kännas igen nästa gång du besöker vår webbplats kan du även avböja att använda cookies genom att ändra inställningen i din webbläsare till att avböja cookies. Tillvägagångssättet kan hittas i användarinstruktionerna för respektive webbläsare. Om du avböjer användningen av cookies kommer detta dock att leda till begränsningar av funktionaliteten på vissa av våra webbplatser.

Användning av YouTube

Vi använder YouTube för att bädda in videoklipp. Likt de flesta webbplatser använder YouTube cookies för att samla in information om besökare på din webbplats och fortsätter att ansluta till Google DoubleClick-nätverket. Våra videor är därför inbäddade i ett utökat integritetsläge som inte skickar vidare information om ditt besök till YouTube när du besöker våra webbplatser. Endast när du startar en video kan detta utlösa ytterligare databehandling. Vi har inget inflytande över det. För mer information om integritet på YouTube, se YouTubes integritetspolicy på: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube

Användning av webbanalystjänsten Matomo

Vi använder webbanalystjänsten Matomo (tidigare "PIWIK") på vår hemsida. Matomo använder cookies för denna analys. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen.
Informationen som genereras av cookies, såsom tid, plats och hur ofta du besöker webbplatsen, inklusive din IP-adress, överförs till och lagras på vår PIWIK-server. Din IP-adress anonymiseras omedelbart under denna process så att du som användare förblir anonym för oss. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats lämnas inte ut till tredje part. Du kan förhindra installation av cookies genom att ställa in din webbläsare därefter, men då kanske du inte kan använda alla sidor på vår webbplats fullt ut.
Om du inte håller med om lagringen och analysen av uppgifterna om ditt besök, kan du invända mot denna lagring och användning när som helst genom att klicka med musen här. Då lagras en så kallad opt-out-cookie i din webbläsare, vilket innebär att PIWIK inte längre samlar in några data om ditt besök. Observera att om du raderar cookies i din webbläsares inställningar kan detta leda till att opt-out-cookien raderas av PIWIK och eventuellt återaktiveras av dig.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstöring, manipulering och obehörig åtkomst. Alla våra anställda samt tjänsteleverantörer som arbetar för oss är förpliktigade att efterleva de relevanta dataskyddslagarna.
Närhelst vi samlar in och behandlar personuppgifter krypteras de innan de överförs. Detta innebär att dina uppgifter inte kan missbrukas av tredje part. Vår säkerhet är föremål för fortlöpande granskning och förbättring och vårt integritetspolicy uppdateras för att avspegla de senaste kraven och teknikerna som används. Se till att du har den senaste versionen.


Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy vid behov.  En uppdaterad kopia av denna policy kommer alltid att finnas på vår webbplats.
 
Mer information om integritetsfrågor finns tillgängliga från vårt dataskyddsombud:
   Christian Volkmer
   Projekt 29 GmbH & Co. KG
   Trothengasse 5
   93047 Regensburg
   Tyskland
   +49 941 29 86 93 0
   +49 941 29 86 93 16
   anfragenprojekt29de
   www.projekt29.de

Information for handling data in accordance with Art 13 GDPR

Information för att hantera data i överensstämmelse med artikel 13 i allmänna dataskyddsförordningen
Vi vill ge dig ingående information om vårt företags behandling av dina personuppgifter och dina anspråk och rättigheter angående dataskydd enligt artikel 13 i allmänna dataskyddsförordningen.

1. Vem ansvarar för behandlingen av personuppgifter och vem kan du kontakta?


Ansvariga företag: Företagets dataskyddsombud:
   HUBER SE
   Industriepark Erasbach A1
   92334 Berching
   Tyskland
   +49 8462 201-0
   infohuberde

   HUBER Technology Nordic AB
   Heljesvägen 4
   437 22 Lindome
   Sverige
   +46 31 99 64 60
   infohubersverigese

   Christian Volkmer
   Project 29 GmbH & Co. KG
   Ostengasse 14
   93047 Regensburg
   Tyskland
   +49 941-2986930
   c.volkmerprojekt29de

 
2. Vilka personuppgifter behandlas och varifrån kommer personuppgifterna?

Vi behandlar de uppgifter vi har tagit emot från dig avseende upprättandet eller ingåendet av avtal på grundval av samtycke eller som en del av din ansökan till oss samt inom ramen av din anställning.
Personuppgifter omfattar:
• Huvudsakliga kontaktuppgifter för kunder är t.ex. för- och efternamn, adress, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, faxnummer), kontouppgifter.
• För ansökande och anställda inkluderar detta t.ex. för- och efternamn, adress, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, faxnummer), födelsedatum, uppgifter från CV och anställningsreferenser, kontouppgifter, religiös trosuppfattning, foton.
• För affärspartner inkluderar detta t.ex. namn på juridiskt ombud, företag, företagets organisationsnummer, momsregistreringsnummer, adress, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, faxnummer), kontouppgifter.
• För mässbesökare lagrar vi namn, adress, kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, faxnummer)
• För besökare på vårt företag registrerar vi namn och underskrift.
• För journalister registrerar vi för- och efternamn, e-postadress och faxnummer.
• För tävlingsdeltagare spelar vi in namn, adress och e-postadress.
Dessutom behandlar vi följande personuppgifter:
• Information om typ och innehåll för avtalsuppgifter, beställningsuppgifter, uppgifter för försäljning och mottagande, kund- och leverantörshistorik och rådgivande dokument
• Marknadsförings- och försäljningsdata
• Information från elektronisk kommunikation med oss (t.ex. IP-adress, inloggningsdata)
• Andra uppgifter som vi har erhållit från dig som en del av vårt affärsförhållande (t.ex. från kundmöten)
• Uppgifter som vi skapar själva från master/kontaktuppgifter samt andra data, t.ex. genom att använda kundbehovs- och kundpotentialsanalys
• Registrering av ditt samtycke för att erhålla t.ex. nyhetsbrev
• Fotografier av händelser


3. I vilket syfte och på vilken juridisk grund behandlas uppgifterna?

Vi behandlar dina uppgifter i överensstämmelse med villkoren i allmänna dataskyddsförordningen och Federal Data Protection Act 2018, i dess nuvarande version:
• För att uppfylla (för-)avtalsmässiga förpliktelser (artikel 6, paragraf 1.b i allmänna dataskyddsförordningen):
Uppgifterna kommer särskilt att behandlas vid inledande av affärer och under genomförandet av avtal med dig.
• För att uppfylla juridiska förpliktelser (artikel 6, paragraf 1.c i allmänna dataskyddsförordningen):
Behandling av dina uppgifter i syfte att uppfylla olika juridiska förpliktelser, t.ex. enligt vad som krävs i handels- eller skattelagstiftning
• För skydd av legitima intressen (artikel 6 (1) f i allmänna dataskyddsförordningen):
På grund av balansering av intressen kan behandling av uppgifter utanför uppfyllandet av avtalet genomföras för att skydda legitima intressen för oss eller tredje part. Databehandling för skydd av legitima intressen sker t.ex. i följande fall:
– marknadsföring (se punkt 4)
– affärsadministration och utveckling av tjänster och produkter
– upprätthållande av kunddatabas för koncernen för att förbättra kundservice
– avseende rättsliga tvister
– utskick av information som inte är marknadsföring och pressutskick
• Gällande ditt samtycke (artikel 6 (1) (a) i allmänna dataskyddsförordningen):
När du har givit oss samtycke att behandla dina uppgifter, t.ex. för att skicka ut nyhetsbrev, publicera bilder, tävlingar osv.


4. Behandling av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Du kan när som helst invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringssyfte för alla eller specifika situationer utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnad på grundnivå.
I enlighet med de juridiska villkoren avseende osund konkurrens i artikel 7 (3) UWG (Act Against Unfair Competition) har vi tillåtelse att använda den e-postadress du har angivit när avtalet ingicks i marknadsföringssyfte av liknande varor eller tjänster. Vi kommer att tillhandahålla dig produktrekommendationer vare sig du prenumererar på ett nyhetsbrev eller inte.
Om du inte vill få sådana rekommendationer från oss via e-post kan du invända mot användningen av din e-postadress i detta syfte när som helst utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnad på grundnivå. Kommunikation via sms är tillräckligt. Varje e-postmeddelande vi skickar till dig kommer att inkludera en länk du kan använda för att avanmäla dig.


5. Vem erhåller mina uppgifter?

Även om vi använder en tredje parts tjänsteleverantör för beställningsbehandling är vi fortfarande ansvariga för skyddet av dina uppgifter. Alla tredje parter är förpliktigade enligt avtal att behandla dina uppgifter konfidentiellt och att endast behandla dem som en del av utförandet av deras tjänster. Den tredje part vi utsett kommer endast att erhålla de uppgifter som behövs för att de ska kunna utföra de efterfrågade tjänsterna. Detta gäller exempelvis IT-tjänsteleverantörer som vi behöver för vårt IT-systems drift och säkerhet samt leverantörer av marknadsföring och e-postlistor för våra egna marknadsföringskampanjer.
Dina uppgifter kommer att behandlas i vår kunddatabas. Kunddatabasen förbättrar de befintliga kunduppgifternas kvalitet (rensning av dubbletter, adress okänd/avliden, adressbyten) och kan berikas med uppgifter från offentliga källor.
Dessa uppgifter tillhandahålls företag inom koncernen om så krävs för uppfyllande av avtalet. Kunduppgifter lagras separat för varje företag, varigenom vårt moderföretag agerar som tjänsteleverantör för de enskilda deltagande företagen.
När det är vår juridiska skyldighet att göra så kan uppgifter överlämnas till myndighet eller domstol samt till externa revisorer.
Dessutom kan försäkringsgivare, banker, kreditinstitut och tjänsteleverantörer erhålla dina uppgifter i syfte att ingå och fullgöra avtal.


6. Hur länge kommer mina uppgifter att lagras?

Vi behandlar dina uppgifter tills affärsförhållandet upphör eller tills kvarhållningsperioden enligt tillämplig lag löper ut (t.ex. enligt handelslagstiftning, skattelagstiftning eller arbetstidslagstiftning), samt tills eventuella rättstvister där uppgifterna behövs som bevis har avgjorts.


7. Överförs personuppgifter till tredje land?

Som princip överför vi inte uppgifter till något tredje land. Överföring sker endast i enskilda fall i enlighet med Europeiska kommissionens direktiv, standardmässiga avtalsklausuler, lämpliga garantier eller där du har gett ditt specifika samtycke.


8. Vilka integritetsmässiga rättigheter har jag?

Du har rätt till information, rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av dina lagrade uppgifter, rätt att invända mot behandlingen samt rätt till uppgiftsportabilitet och klagomål i enlighet med kraven i dataskyddslagstiftningen.
Rätt till information:
Du kan begära information från oss om huruvida och i vilken omfattning vi behandlar dina uppgifter.
Rätt till rättelse:
Om vi behandlar uppgifter om dig som är inkompletta eller felaktiga kan du när som helst begära rättelse eller komplettering.
Rätt till radering:
Du kan begära radering av dina uppgifter hos oss om vi behandlar dem olagligen eller om behandlingen i oproportionerlig omfattning inkräktar på dina legitima intressen. Observera att det kan finnas anledningar till att vi inte kan radera dina uppgifter omedelbart, t.ex. vid lagringskrav som regleras i lag.
Oavsett om du utövar din rätt att radera uppgifter eller ej, kommer vi att radera dina uppgifter skyndsamt och fullständigt så länge det inte finns något juridiskt eller lagstadgat kvarhållningskrav.
Rätt att begränsa behandling:
Du kan begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter om
– Du bestrider uppgifternas riktighet för en tidsperiod som låter oss verifiera uppgifternas riktighet.
– Behandlingen av uppgifterna är olaglig, men du avvisar en radering och istället kräver en begränsning av uppgifternas användning.
– Vi inte längre behöver uppgifterna för det avsedda syftet men du fortfarande behöver dem för att hävda eller försvara rättsliga anspråk, eller
– Du har invänt mot behandlingen av uppgifterna.
Rätt till uppgiftsportabilitet:
Du kan begära att vi tillhandahåller dig den information som du har skickat in till oss i ett elektroniskt format som är strukturerat och vanligt förekommande, så att du kan överföra denna information till en annan person utan hinder, förutsatt att
– Vi behandlar dessa uppgifter baserat på ditt samtycke, som kan återkallas, eller för att uppfylla ett avtal mellan oss, och
– Behandling sker med automatiserade processer.
När så är tekniskt möjligt kan du begära att vi överför dina uppgifter direkt till en annan ansvarig person.
Rätt att invända:
När vi behandlar dina uppgifter för legitima intressen kan du när som helst invända till databehandlingen – detta gäller även för profilering baserat på dessa förordningar. I sådana fall kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter om vi inte kan demonstrera övertygande legitima skäl som väger över dina intressen, rättigheter och friheter, eller där så krävs i syfte att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du kan när som helst invända mot behandling av dina uppgifter i syftet direkt marknadsföring utan att ange ett skäl.
Rätt att överklaga:
Om du anser att vi bryter mot tysk eller europeisk dataskyddslagstiftning ber vi dig att kontakta oss för ett förtydligande. Du har även rätt att kontakta relevant tillsynsmyndighet, den regionala myndigheten som övervakar dataskydd.
Om du vill utöva en av de ovan nämnda rättigheterna, kontakta vårt dataskyddsombud. Vid osäkerhet kan vi begära ytterligare information för att bekräfta din identitet.


9. Är jag tvungen att tillhandahålla uppgifter?

Behandlingen av dina uppgifter krävs för att slutföra eller fullgöra ditt avtal med oss. Om du inte tillhandahåller oss dessa uppgifter är vi i allmänhet tvungna att neka att fullgöra avtalet eller kan vara oförmögna att slutföra ett befintligt avtal och därmed tvungna att avsluta det. Du är dock inte tvungen att ge ditt samtycke till databehandling av data som inte är relevanta eller krävs enligt lag för att fullgöra avtalet.