Trappgaller STEP SCREEN®s

Kostnadseffektiv rensavskiljning och transport

STEP SCREEN®-systemet är framgångsrikt tack vare dess enkla funktion, driftsprincip och dess enkla rengöring utan hjälpmedel (självrengörande enligt motströmsprincipen). Det ger hög driftspålitlighet och är enkelt att göra underhåll på, samtidigt som det kan hantera mycket stora volymer av rensgods.

Vi har mer än 20 års erfarenhet av galler, deras utformning, konstruktion, tillverkning, drift och service. Med 12 000 referenser över hela världen är vi marknadsledande inom Step Screen.

HUBER trappgaller STEP SCREEN® SSV

Kostnadseffektiv rensning med nästintill vertikal installation.

HUBER trappgaller STEP SCREEN® SSF

Kostnadseffektiv rensning med varierande installationsvinkel för de flesta flöden.

 

Produkter

Broschyrer

Design

Design

Fas 1: Det inkommande rensgodset samlas på trappstegen och bildar en matta.
Fas 1: Det inkommande rensgodset samlas på trappstegen och bildar en matta.
Fas 2 + 3: Hela mattan av rensgods lyfts och transporteras genom rotation på den rörliga lamellenheten.
Fas 2 + 3: Hela mattan av rensgods lyfts och transporteras genom rotation på den rörliga lamellenheten.
Fas 4: Rensmattan läggs ner på nästa "trappsteg".
Fas 4: Rensmattan läggs ner på nästa "trappsteg".

Fördelar

Fördelar

  • Särskilt utformat bottensteg tillåter lyftning av sedimenterat rens
  • Renstransport enligt motströms-principen
  • Anpassningsbar till kundspecifika krav
  • Hög kapacitet: flödet passerar gallret endast en gång
  • Hög avskiljningseffektivitet tack vare möjligheten till smal spaltvidd och uppkomsten av rensmatta
  • Självrengörande tack vare rörligt lamellpaket (inget spolvatten, inga borstar)
  • Jämn och tillförlitlig drift
  • Minimal känslighet mot sand, grus och stenar tack vare rengöringssystem i bottensteget