HUBER´s livslånga service

Avancerade tekniska system kräver optimerad drift för att dra nytta av de ekonomiska fördelarna till fullo och över tid.
HUBER SERVICE erbjuder stöd för att driva utrustningen med hjälp av anpassade servicepaket och kontrakt. Genom att låta HUBER SERVICE hjälpa dig med driften säkrar du återbäringen på din investering.

Maximera prestanda och tillgänglighet för minsta kostnad


Våra kvalificerade servicetekniker erbjuder;

  • Montage och uppstart
  • Information och utbildning av driftspersonal
  • Underhåll med jämna intervall
  • Drift optimering
  • Förebyggande underhåll och service check för att säkerställa upptider
  • Reparation och standard reservdelar lättillgängligt från vårt lager i Lindome

Vårt breda serviceerbjudande innebär att du kan vara säker på att ditt verk kommer vara driftstabilt med hög tillgänglighet. Detta är en viktig parameter för kommuner och industrier. Med stöttning av vår serviceorganisation kan du lita på att klara driften av reningsverket på ett stabilt sätt.

Vårt övergripande syfte, att säkerställa tillgången på rent vatten, kräver pålitlighet och stabilitet. Denna pålitlighet och stabilitet innebär förtroende från våra olika intressenter. Det förtroendet är ryggraden i vårt erbjudande till våra kunder att säkerställa tillgången på rent vatten. Genom att erbjuda de bästa produkterna för dit reningsbehov och genom att vara närvarande under driften för ständiga optimeringar, säkerställer vi detta förtroende. Vår Service är med dig hela vägen igenom, idag, imorgon och under hela livslängden av ditt reningsverk.