Lösningar

HUBER´s lösningar - för lokala och globala lösningar

 

HUBER’s produkter är komponenter i HUBER’s helhetslösningar!


Vi är experter när det gäller rening av vatten, avloppsvatten samt slam. Har du utmaningar inom dessa områden, låt oss erbjuda anpassade lösningar för ert reningsverk.

 

Oavsett om du är driftansvarig eller en konsult, och oavsett om du letar efter bättre prestanda, billigare lösningar eller robustare processer och produkter, kontakta oss
Energi, vatten och mat blir känsligare och dyrare. Vi har kommande utmaningar med global uppvärmning och klimatförändringar, med potentiellt katastrofliknande konsekvenser för naturen och mänskligheten, speciellt för de fattiga.
Vi erbjuder HUBER´s helhetslösningar för ett hållbart användande av sällsynta resurser, för att återvinna energi och råvaror. Vi ser avloppsvatten som en resurs, inte ett avfall.

>> To the Product & Solution Finder

Solutions

Solutions

We offer HUBER Solutions in the following areas:

 • Centralized Wastewater Treatment Plants - superior equipment for wastewater treatment with a wide range of well-proven and innovative HUBER products
 • Industrial Wastewater and  Waste Treatment - customized and adapted solutions with well-proven products from one source
 • Green Buildings - complete wastewater recycling and energy recovery solutions for medium to large buildings
 • Decentralized Wastewater Treatment - independent, customized and complete solutions for on-site wastewater treatment
 • Sewage Collection - efficient and reliable solutions for sewers, storm tanks and rainwater treatment
 • Water Supply - solutions for the whole range of potable water supply: treatment, storage, distribution
 • Global Water Challenges - sustainable, adapted and affordable solutions for the closure of loops
 • Wastewater Reuse - solutions for treatment and reuse of wastewater and of separately collected grey water
 • Heat Recovery from Wastewater - various solutions for wastewater heat recovery
 • Sludge Treatment -highly efficient and comprehensive solutions for the whole sector of sludge treatment, from thickening to reuse
 • Grit Treatment - efficient technology for the treatment of grit containing waste

Downloads