Slamavvattnare

HUBER har de moderna lösningarna för att avvattna ditt slam!

HUBER erbjuder moderna och energisnåla lösningar för att avvattna sitt slam, företrädesvis genom olika versioner av skruvpressar. Har du ett slam med mycket fiber rekommenderar vi S-pressen med självfall in i processen. Har du ett mer konventionellt slam från avloppsreningsverk använder vi Q-pressen som optimerar Flöde, TS in, Polymer mixning, Uppehållstid, Mottryck och olika Avvattningszoner för det bästa rejektet. Skruvpress tekniken är energisnål, innebär minimalt underhåll och levererar lika bra TS prestanda som andra tekniker, med ett utmärkt rejekt.

HUBER Skruvpress Q-PRESS®

HUBER Skruvpress S-PRESS

HUBER Bågpress B-PRESS