Slamavvattnare

HUBER har de moderna lösningarna för att avvattna ditt slam!

HUBER erbjuder energisnåla lösningar för avvattnign av slam, företrädesvis genom olika versioner av skruvpressar. Har du ett slam med mycket fiber rekommenderar vi S-pressen med självfall in i processen. Har du ett mer konventionellt slam från avloppsreningsverk använder vi Q-pressen som optimerar flöde, TS in, polymer mixning, uppehållstid, mottryck och olika avvattningszoner för det bästa avvattningen och rejektkvalité. Skruvpress tekniken är energisnål, innebär minimalt underhåll och levererar lika bra TS prestanda som andra tekniker.

HUBER Skruvpress Q-PRESS®

Q-pressen är den moderna och högeffektiva avvattnaren för slam från kommunala reningsverk. Den erbjuder många möjligheter till optimerad drift utifrån olika driftfall.

HUBER Skruvpress S-PRESS

S-press är en stabil skruvpress som passar för fiberika och grövre slam. Används ofta vid pappers-, livsmedel- och processindustrin.

HUBER Bågpress B-PRESS

B-pressen är en bältpress för avvttaning och pressning av kommunalt slam.