HUBER Kompaktanläggning Hydro Duct ROTAMAT® Ro5 HD

ROTAMAT® Complete Plant Ro 5HD

Kompaktanläggning med Hydro Duct

Kompaktanläggningen Hydro Duct ROTAMAT® Ro5 HD kombinerar fördelarna med både luftat och oluftat sandfång genom användande av ett högpresterande sandfång med ett litet platsbehov. Avloppsvattnet rinner först genom en inloppssil som håller kvar, tvättar och avvattnar de fasta partiklar som finns i flödet.

Det silade avloppsvattnet rinner sedan in i ett luftat sandfång som minskar uppbyggnaden av organiska material i flödet. Fett samlas upp i en separat fettuppsamlingskammare, varifrån fettet automatiskt matas ut av ett väl beprövat skovelsystem.

Flödet rinner sedan in i ett andra oluftat sandfång, med integrerad Hydro Duct, som säkerställer att flödet kommer från botten av kammaren med en jämn fördelning av flödet uppåt.

Flödeshastigheten i den oluftade sandkammaren minskas såpass mycket att även finsand enkelt och pålitligt avskiljs. Medan de avskiljda partiklarna tas bort från sandfånget med hjälp av skruvar, avvattnas de statiskt innan de matas ut i en container.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5 HD

 • Helt integrerad avskiljning, tvättning och avvattning i ett system
 • Mycket hög grad av sandavskiljning
 • Separat fettkammare med automatiskt fettborttagningssystem (tillval)
 • Kompakt design innebär litet platsbehov
 • Integrerad nödbräddning i sandfånget
 • Renstvätt
 • Rensavvattning
 • Sandavskiljning
 • Sandavvattning
 • Luftning av sandfång
 • Avskiljningseffektivitet vid Qmax: 90 % vid kornstorlek 0,20 mm - 0,25 mm
 • Flödeskapacitet på upp till 300 l/s
 • Kapslad enhet, minimal lukt
 • Frostskydd för installation utomhus (tillval)
 • Installation ovan eller nedan mark
 • Mer än 800 installationer över hela världen
 • Helt tillverkad av rostfritt stål

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Media

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation