HUBER Coanda kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5 C

COANDA Complete Plant Ro 5C

Fullständig mekanisk avloppsvattenrening för mindre reningsverk

HUBER ROTAMAT® Ro5 C är en kombination av inloppssil och sandtvätt monterad i en enhet.

En tankmonterad ROTAMAT® skruvsil avskiljer fast material från avloppsvattnet, beroende på dess spaltvidd (t.ex. 2 mm). Rens avskiljs och förs bort med en skruvtransportör. Renset avvattnas och kompakteras i ett stängt, lutande rör med integrerad press. Därefter töms det till efterföljande behållare/container.

Det silade avloppsvattnet rinner ner i det cirkulära sandfånget, den så kallade "Coanda-tulpanen", med hjälp av gravitationen. Flödet leds längs med den böjda innerytan på tanken, COANDA-effekten gör att vätskor fäster på den böjda ytan. Det innebär att flödet omdirigeras från snabbt roterande i vertikal riktning till en gradvis långsammare horisontell rotation. Luft sugs in i virvelns mitt och blandas med vattenflödet.

Kombinationen av COANDA-effekt och att det kommer in luft i mitten av virveln medför att alla organiska partiklar flyter upp och kan avskiljas över en kant. Sanden sedimenteras i den nedre delen av ”tulpanen" och förs bort med hjälp av en skruvtransportör. I skruven blir sanden avvattnad och matas ut tull en behållare eller container.

Ro5 C är det optimala valet vid små flöden och trånga utrymmen där man ändå har höga krav på rens och sandavskiljning.

 

 

Fördelar

Fördelar

Fördelar med HUBER Coanda Kompaktanläggning ROTAMAT® Ro5 C

  • Komplett mekanisk förbehandling genom kombination av finsil, rundsandfång och sandavskiljare i en kompakt, kapslad enhet
  • Integrerad avvattning, kompaktering och tvättning av renset
  • Maximalt flöde 40 l/s
  • Helt automatisk styrning
  • Helt tillverkad av rostfritt stål
  • Litet platsbehov
  • Som tillval i frostsäkert utförande ner till -25°C

Broschyrer

Design

Design

Media

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation