HUBER Skruvpress S-PRESS

Robust, flexibel applicerbar avvattningsenhet

Flytande slam blandas med polymer och pumpas in i en flockningsreaktor där partikllarna i slammaet bildar flockar. Det flockade slammet rinner in i maskinen med självfall. Skruvpressen består av en lutande silkorg i 0,25 mm kilformad tråd (wedge wire). Vattnet i slammet rinner igenom silkorgen medan de fasta partiklarna hålls kvar inuti silkorgen och transporteras upp genom den lutande silkorgen av en långsamt roterande skruv. Kontinuerlig avvattning av slamet sker i skruvpressen via ett ökande tryck tack vare den koniska skruven. Detta medför att slammets volym minskar i presszonen. Trycket i maskinen kan justeras med hjälp av en presskona vid utmatningen och därmed kan TS halten regleras beroende på förutsättningarna. Borstarna på skruvvingarna rengör korgen från insidan och en roterande spolramp rengör den från utsidan.

Fördelar

Fördelar

 Fördelar av HUBER Skruvpress S-PRESS

 • Minskning av slamvolym och massa
 • Okänslig för grova material, utformad för hög belastning av fasta partiklar
 • Mycket litet slitage tack vare skruvens rotationshastighet på < 5 rpm
 • Låg energi- och vattenförbrukning
 • Automatisk drift
 • Lågt underhållsbehov, inget behov av smörjning
 • Låga driftskostnader
 • Helt kapslad, luktfri anläggning
 • Låg ljudnivå < 68 dB(A)
 • Inga vibrationer
 • Pneumatiskt kontrollerat mottryckskona
 • Extra stabilt utförande för industriella applikationer
 • Mer än 700 framgångsrika installationer över hela världen

Downloads

Referenser

Design Sketch

Design Sketch

Media

Media

 

Produkter

Begär ytterligare produktinformation