HUBER Skruvpress Q-PRESS®

Kostnadseffektiv slamavvattning med många styrnignsmöjligheter

HUBERS Q-PRESS® är en skruvpress med konisk skruv och en cylindrisk silkorg. Silkorgen har tre olika zoner; inloppszonen med lite större spaltvidd för effektiv avvattning utan press, förtjockningszonen med medium spaltvidd där slammet utsätts för liten press och slutligen presszonen. I presszonen pressas slammet med hjälp av mottryckskonen och den önskade TS halten uppnås. Genom de olika zonerna optimeras den fria filterytan och avvattningen blir effektiv utan att kvaliteten på rejektvattnet försämras. Ytterst på skruven sitter en flexibel och självjusterande gummiskrapa som håller silkorgen ren inifrån och säkerställer att slammet inte faller bakåt i skruven. Genom att konstant mäta trycket i avvattningszonen och göra små justeringar i mottryckskonan eller i matningskapaciteten säkerställer vi rejektvattenkvalitén.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Skruvpress Q-PRESS®

Effektiv avvattning

 • definierad minskning av slamvolym i skruvpressen

 • kontinuerligt justerbart mottryck på utmatningsänden

 • lutande silkorg medför bättre avvattning

 • unikt skrapsystem för permanent rengöring av den inre silytan

 • stor fri silyta

 • kontinuerlig avvattning

Tillförlitlig drift

 • minimalt slitage tack vare skruvens rotationshastighet på < 1,5 rpm

 • stabil och robust design i rostfritt stål

 • delbar silkorg för enkelt underhåll

 • enkel åtkomst tack vare stora inspektionsluckor

 • minimalt platsbehov för service och underhåll

 • enkel, automatisk drift

 • välbeprövad i hundratals installationer

Minimala driftskostnader

 • utmärkt energieffektivitet

 • specifik energiförbrukning på < 8 kWh/tTS

 • litet tidsbehov för tillsyn (< 20 min/dag)

 • hög avskiljningsgrad av fasta partiklar > 97%

God arbetsmiljö

 • vibrationsfri, tyst drift

 • helt kapslat utförande

Broschyrer

Broschyrer

Referenser

Referenser

Design Sketch

Design Sketch

Prinzipskizze RoS 3Q

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation