HUBER Skruvpress Q-PRESS®, HUBER skivförtjockare S-DISC och HUBER Rensgodstvättpress WAP® i Närke

 

Rapport från installation av WAP, S-DISC och Q-PRESS i Närke

Denna kommun ligger mitt i Närke och har ca 16000 invånare. 2012 installerades en renstvättpress WAP, 2013 installerades en skivförtjockare S-DISC, även kallad Pucken och 2014 installerades en slamskruvpress Q-PRESS.


WAP

Renstvättpressen WAP är i storlek 4 och den har en transportkapacitet på >=4 m3/h. TS-ut från maskinen är mellan 45 och 55%. Den används för effektiv tvättning och pressning av rens från både externslam och inkommande avlopp. Maskinen har en extra lång presszon för högre TS.


S-DISC

Slamförtjockaren S-DISC ”Pucken” (hette tidigare RoS2S) är i den större storleken 2 och klarar ett flöde på upp till 40 m3/h. Garanterad TS ut är 5,5%, men man kan uppnå 6-7% om så önskas.

 

Q-PRESS

Slamavvattnaren Q-PRESS (hette tidigare RoS3Q) är i storlek 620, vilket är den näst största storleken. Den har en maxkapacitet på upp till 4-6 m3/h eller upp till max 100-150 kg TS/h. TS in till maskinen ligger på 1-3,5% och TS ut är 26%. Det avvattnade slammet läggs på slamplatta utomhus. Tillsammans med maskinen levererades även ett elskåp för övervakning och styrning av pressen.

Driftspersonalen är mycket nöjda med alla tre maskinerna och de uppskattar det låga service- och underhållsbehovet. Q-PRESS kräver max 5 minuters tillsyn per dag, oftast inte ens så mycket. Det avvattnade slammet lagras på en slamplatta utomhus.