HUBER Sandtvätt RoSF G4E

 Sandavskiljning, tvättning och avvattning i ett system

 • Minskade kostnader för omhändertagande
 • Låga investeringskostnader
 • Över 90% avskiljning på sandkorn med diametern > 0.2 mm
 • Mindre än 3 % organsikt innehåll

Sandtvätten RoSF G4E kombinerar kontinuerlig sandseparation och urtvättning av grövre sand med mycket organsikt material i en och samma enhet.

Sedimenterad sand från sandfånget matas in i den övre delen av enheten som en mix av sand, organiskt material och vatten. Genom den långsamma vattenhastigheten separeras och ansamlas i stort sett alla partiklar i den nedre delen av tanken.

Genom att pumpa in tvättvatten nerifrån och upp genom sanden som ligger i botten på maskinen skapas en fluidiserad bädd. I den fluidiserade bädden lossnar de lättare organiska partiklarna från de tyngre sandpartiklarna. Tvättprocessen effektiviseras av en omrörare som håller partiklarna i rörelse. När det organiska materialet avskilts transporteras den rena sanden ut med hjälp av transportskruven och avvattnats statiskt. Det organiska materialet transporteras bort tillsammans med tvättvattnet.

Fördelar

Fördelar

 • Minskade kostnader för omhändertagande
 • Minskad vattenkonsumtion 2 m³/h
 • Ytflödeshastighet < 25 m/h
 • 90% avskiljning av sandkorn med diametern > 0.2 mm
 • Mindre än 3%organiskt innehåll
 • Avvattning av tvättad sand till ca 90% TS
 • Silat avloppsvatten kan användas som tvättvatten
 • Två storlekar (8 l/s and 16 l/s flöde)
 • Fungerar också bra för sand frå biogasanläggningar

Downloads

Referenser

Design Sketch

Design Sketch

Process diagram
Process diagram

Media

Media

Special design for the treatment of sediments from biogas plants
Separated, washed and dewatered grit
Grit washer installation on a municipal sewage treatment plant

Produkter

Begär ytterligare produktinformation