HUBER Sandtvätt RoSF4 T

HUBER sandtvätt RoSF4 T har en glödförlust på mindre än 3% organsikt innegåll och ett högt genomflöde av fasta partiklar > 90 %. Maskinen är lätt att anpassa till befintliga tankar eller kanaler.

 

En konventionell sandtvätt separerar i stort sett alla fasta material som följer med utloppet från ett sandfång. Denna avskiljda sanden innehåller nästan alltid relativt stora mändger organisk material och är ofta svart. Den avskiljda sanden behöver därför ofta en ytterligare behandling där det organiska separeras från sanden.

Genom att pumpa in tvättvatten nerifrån och upp genom sanden som ligger i botten på maskien skapas en fluidiserad bädd. I den fluidiserade bädden lossnar de lättare organiska partiklarna från de tyngre sandpartiklarna. Tvättprocessen effektiviseras av en omrörare som håller partiklarna i rörelse. När det organiska materialet avskilts transporteras den rena sanden ut med hjälp av transportskruven och avvattnats statiskt. Det organiska materialet transporteras bort tillsammans med tvättvattnet.

 

 

Due to a defined introduction of upwardly directed service water the grit situated in the lower part of the RoSF4 T Grit Washing Plant will be fluidised in flow, i.e. a grit fluidised bed is generated. Within this fluidised bed the lighter organic particles are separated from the dense grit particles, independent of the particle size. This process is supported by the central stirrer keeping the particles in motion. After removal of the organic material the clean grit is removed through a classifying screw, statically dewatered and discharged into a container.

The removed organics are automatically discharged with the introduced wash water.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna för HUBER sandtvätt RoSF4 T

  • Låga investeringskostnader

  • Behandling av delvis avvattnad sand från sandfång

  • Enheterna finns i olika storlekar från 0,1 – 3,0 m3 flöde av fasta partiklar per timma

  • Reduktion av organiskt material ned till max 3% glödförlust.

  • Avvattning av sanden upp till 90% TS

  • Anpassad för enkel installation efter HUBER långsandfång, rundsandfång eller kompaktanläggning Ro5

  • Transportskruven är lagrad i båda ändarna för att säkerställa problemfri drift

  • Helt i rostfritt stål

  • Bra avvattnad och tvättad sand innebär lägre kvittblivningskostnader

Downloads

Referenser

Media

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation