HUBER´s bräddvattensil ROTAMAT® RoK1

Självrensande sil för att behålla rens och skräp i avloppssytemet

HUBER´s RoK1 lösning är en självrensande sil som är designade för höga flöden med litet hydralist motstånd. Tvådimensionell rensning med hjälp av hålplåt säkerställer en effektiv renings i kombination med automatisk rengöring av silen. Silen är pålitlig och mycket driftsäker.

Under och efter större nederbörd samlas och spolas stora mängder skräp och i vissa fall bråte vidare med dagvattnet. Detta hamnar i många fall i dagvattensystemet eller i de kombinerade avlopps och dagvatten systemen. I och med utbyggnaden av blågröna stråk i stadsmiljön som är tänkta att översvämmas vid sådana tillfällen samlas skräp och bråte i dessa när vattnet rinner undan. HUBERS RoK1 är en utmärkt lösning på dessa utmaningar.

RoK1 installeras horisontellt direkt bakom en breddkant. En skruvtransportör med en borste löper utmed hela den halvcylinderformade silkorgen. Breddvattnet rinner över breddkanten och ned i silkorgen och ut på andra sidan. Skräp och bråte stannas i silkorgen och transporteras med hjälp av skruven nedströms i avloppskanalen. Renset matas tillbaka in i avloppskanalen för att rinna med vattnet vidare till reningsverket. Alternativt kan en avvattnande transportskruv installeras och renset avvattnas och transporteras till efterföljande soptunna. Silen startar i samband med att vattennivån överstiger bräddkanten och stoppar när bräddningen slutar. Monteras detta tillsammans med en skiboard möjliggörs loggning av mängden bräddat avloppsvatten.

Fördelar

Fördelar

RoK1 installeras efter bräddkanten vilket ger följande fördelar:

  • Maximal rensning av avloppsvattnet då hålplåten innebär tvådimensionell rensning
  • Lågt hydralist motstånd då det inte finns mottryck av vatten på andra sidan bräddkanten
  • Optimal för installationer där det inte finns möjlighet att höja vattenytan uppströms
  • Enkel att installera i befintliga bräddstationer
  • Vattentät design, RoK1 tål att bli helt dränkt

Downloads

Referenser

Design Sketch

Design Sketch

Media

Media

 

Produkter

Begär ytterligare produktinformation