HUBER bräddvattensil ROTAMAT® RoK2

Självrensande sil för att behålla rens och skräp i avloppsystemet

HUBERS RoK2 lösning är en självrensande sil. Den består av en hålplåts silkorg som är designade för höga flöden med mycket litet hydralist motstånd. Silkorgen är monterad på insidan av en bräddkant och vattnet rinner upp och igenom silen vid bräddning. Tvådimensionell rensning med hjälp av hålplåt säkerställer en effektiv renings i kombination med automatisk rengöring av silen.

Under och efter större nederbörd samlas och spolas stora mängder skräp och i vissa fall bråte vidare med dagvattnet. Detta hamnar i många fall i dagvattensystemet eller i de kombinerade avlopps och dagvatten systemen. I och med utbyggnaden av blågröna stråk i stadsmiljön som är tänkta att översvämmas vid sådana tillfällen samlas skräp och bråte i dessa när vattnet rinner undan. HUBERS RoK2 är en utmärkt lösning på dessa utmaningar.

RoK2 installeras horisontellt direkt innan en breddkant. En skruvtransportör med en borste löper utmed hela den halvcylinderformade silkorgen. Breddvattnet rinner upp och igenom silkorgen och ut på andra sidan. Skräp och bråte stannar i silkorgen och transporteras med hjälp av skruven nedströms och tillbaka in i ledningen för att rinna med vattnet vidare till reningsverket. Alternativt kan en avvattnande trasnportskruv installeras och renset avvattnas och transporteras till efterföljande soptunna. Skruven startar i samband med att vatten nivån överstiger bräddkanten och stoppar när bräddningen slutar.

Fördelar

Fördelar

RoK2 installeras före bräddkanten vilket ger följande fördelar:

  • Maximal rensning av avloppsvattnet då hålplåten innebär tvådimensionell rensning
  • Lågt hydralist motstånd då det inte finns mottryck av vatten på andra sidan bräddkanten
  • Optimal för installationer där det inte finns möjlighet att höja vattenytan uppströms
  • Enkel att installera i befintliga bräddstationer
  • Vattentät design, RoK2 tål att bli helt dränkt

Downloads

Referenser

Design Sketch

Design Sketch

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation