HUBER Krattgaller RakeMax® HF (high flow)

Principial sketch RakeMax-hf®: The screen consists of a flat and therefore hydraulically advantageous bottom section and a steep conveying section.

Pålitligt och stabilt omloppsgaller

Krattgaller RakeMax® HF ("high flow") är en vidareutveckling av den J-formade versionen av RakeMax®, som också ingår i HUBER´s MAX-familjen.  Gallret består av en platt, och därmed hydrauliskt fördelaktig, bottensektion som övergår till en brant transportsektion. RakeMax® HF kombinerar det välbeprövade originalets tillförlitliga rensborttagning och höga kapacitet med en låg tryckförlust tack vare större galleryta.

Borttagning av material från gallret startar vid kanalbotten så att all ackumulering av oönskat material elimineras. Krattkomponenterna är stabilt fästa vid det inbyggda kedjesystemet och kan enkelt anpassas efter olika krav. Detta är särskilt gynnsamt där belastningen av inkommande rens är hög, eftersom fler krattkomponenter kan monteras. Beroende på spaltvidden är utförandet på lamellpaketet i spalter eller i kilformade maskor som hindrar igensättning. Vardera ände på respektive krattkomponent är anslutet till drivkedjorna. Varje kedja drivs av kugghjul fästa på en gemensam axel som i sin tur drivs av en flänsmonterad växelmotor.

Vid avlastningen (d.v.s. högsta punkten på gallrets cykel) görs krattan rent av en lutande kam som skjuter bort rensgodset till exempel ett launder-system eller en renspressenhet. Drivenheten är installerad ovanför kanalen och är därmed lätt att komma åt för underhåll. Tack vare gallrets kompakta utförande har maskinen en låg höjd ovan mark.

Fördelar

Fördelar

Fördelar med HUBER Krattgaller RakeMax® HF:

 • Hög hydraulisk kapacitet tack vare mycket flack installationsvinkel
 • Hög tillförlitlighet och driftsäkerhet tack vare definierat avstånd mellan taggarna på gallret och rengöringskrattan
 • Inga ansamlingar av rens eftersom krattan rengör hela gallret, från den flacka kanalbotten och uppåt
 • Kompakt, optimalt vinklad design
 • Enkel inbyggnad i befintliga kanaler
 • Helt kapslat galler med luckor som är enkla att ta bort och återplacera
 • Installation möjlig utan utgrävning av kanalen
 • Inte känslig för sand och grus
 • Enkel drivenhet som är lätt att komma åt
 • Alla delar som är i kontakt med mediet (förutom kedja, drev och lager) är tillverkade i rostfritt stål
 • Inga extra förbrukningsmaterial så som servicevatten krävs för anläggningens drift, förutom elektrisk ström

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Produkter

Begär ytterligare produktinformation