HUBER Grovgaller TrashMax®

Stabilt grovgaller för borttagning av grovt rens

 

HUBER Grovgaller TrashMax® kan användas som första renssteg i kommunala och industriella avloppsreningsverk, vid inlopp till kraftverk, vid större pumpstationer och vid råvattenintag. TrashMax® tar bort stora och skrymmande föremål såsom stenar, plankor och lastpallar och skyddar därmed nedströms system.

Rengöringskrattorna, som är fästa vid ett kedjesystem, kan anpassas till olika rensmängder och typer.  Transportkapaciteten är anpassningsbar genom att fler eller färre krattor installeras. TrashMax® har en hög kapacitet och lämpar sig bra vid stora flöden med mycket rens.

TrashMax® består av kraftiga spalter som kan fås med 20 mm avstånd upptill 200 mm och kan installeras i kanaler med 4 meters bredd och upptill 20 meters djup. Krattorna rensar gallret framifrån och får på så sätt med sig stora rensmängder snabbt. I botten finns ett rörligt eller fast bottensteg beroende på applikation och rensmängder.

Installationshöjden på TrashMax® är endast beroende av nivån på efterföljande installationer för renstransport.

Den nedre delen av TrashMax® består av den branta transportsektionen. Den övre delen består av en utmatningssektion med en svag lutning. Denna design på gallret garanterar pålitlig borttagning av rensgodset in i ett efterföljande transportsystem eller system för omhändertagande.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Grovgaller TrashMax®:

  • Tillförlitlig borttagning av grova material och skrymmande föremål kombinerat med hög driftsäkerhet
  • Gallerkrattor med hög kapacitet
  • Öppningsbart bottensteg som säkerställer att renset stannar på framsidan gallret
  • Exakt styrning av gallrets krattor för pålitlig rengöring, både på fram- och baksidan av gallret
  • Kompakt, böjd design
  • Enkel installation i befintliga kanaler
  • Installation möjlig utan utgrävning av kanalen
  • Enkel och lättåtkomlig drivenhet
  • Alla delar som är i kontakt med mediet (förutom kedja, drev och lager) är tillverkade i rostfritt stål och behandlade i betbad
  • Inga extra förbrukningsmaterial så som servicevatten krävs för anläggningens drift, förutom elektrisk ström

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation