HUBER Hålplåtssil EscaMax®

Mångsidigt användbar inloppsil

 • Robust hålplåt ger utmärkt avskiljningseffektivitet
 • Tillförlitlig självrengöring av hålplåten med roterande borste
 • Mycket kompakt system med minimalt platsbehov
 • Enkel inbyggnad i befintliga kanaler

Hålplåtssilen EscaMax® kompletterar det välkända HUBER-programmet för silning av kommunalt och industriellt avloppsvatten. Den passar utmärkt där det krävs extra bra avskiljningseffektivitet i djupa kanaler med höga vattennivåer.

Läs merStäng

Hålplåten innebär silning i två dimensioner vilket hindrar långt rens och fibrer från att passera igenom silen. Silelementen i hålplåt ger överlägsen avskiljningseffektivitet jämfört med spaltsilar och traditionella trappgaller. Rensmängden har flerdubblats vid installationer då trappgaller byts ut på EscaMax®. Förekomster av hår och tops nedströms i reningsverket minimeras.

Silelementen är försedda med rakor som hanterar rensbylten och annat större rens såsom burkar och flaskor. På silelementen skapar inkommande rens en filtermatta vilken medför en effektiv silning även av rens mindre än hålstorleken. Filtermattan medför att vattennivån framför maskinen stiger.

När vattennivån når startnivå startar motorn som driver kedjan. Silelementen transporteras med hjälp av kedjan upp ur kanalen och renset borstas bort med en motroterande borste. När elementen passerar borsten styrs det så att maximal rengöring uppnås. Därefter rengörs elementen av den integrerade spolrampen. Renset faller ner i eller transpoteras till en tvättpress.

 

 

Produkter

Fördelar

Fördelar

Fördelarna hos EscaMax®:

 • Hög sileffektivitet tack vare hålplåtssilningen
 • Tillförlitlig självrengöring av silelementen med motroterande borste
 • Alla lager under vattenytan är keramiska
 • Kompakt design med låg installationshöjd ovan mark
 • Helkapslad maskin med luckor för god åtkomst
 • Enkel inbyggnad i befintliga kanaler 
 • Silen består av stabila sidoprofiler för att enkelt kunna lyftas upp ur kanalen vid behov
 • Utförandet i rostfritt stål innebär att maskinen hanterar sand och grus
 • Minimalt underhåll och god åtkomst för finsjustering av kedja och bortse

 

 

Referenser

Broschyrer

Design

Design

Media

Begär ytterligare produktinformation