HUBER Hålplåtssil EscaMax®

Mångsidigt användbar hålplåtsil

Hålplåtssilen EscaMax® är optimal för inlopssilning av kommunalt och industriellt avloppsvatten. Den höga avskiljningseffekten tillsammans med hög renstransportkapacitet gör att EscaMax® passar bra i djupa kanaler med höga flöden och stor tryckskillnad.

Hålplåten innebär silning i två dimensioner vilket hindrar långt rens och fibrer från att passera igenom silen. Silelementen i hålplåt ger överlägsen avskiljningseffektivitet jämfört med spaltsilar och traditionella trappgaller. Rensmängden har flerdubblats vid installationer då trappgaller byts ut på EscaMax®. Förekomster av hår och topz nedströms i reningsverket minimeras vilket också innebär mindre driftstörningar och bättre arbetsmiljö i hela reningsverket.

Silelementen är försedda med rakor som hanterar rensbylten och annat större rens såsom burkar och flaskor. På silelementen skapar inkommande rens en filtermatta vilken medför en effektiv silning även av rens mindre än hålstorleken. Filtermattan medför att vattennivån framför maskinen stiger.

När vattennivån når startnivå startar motorn som driver kedjan. Silelementen transporteras med hjälp av kedjan upp ur kanalen och renset borstas bort med en motroterande borste. När elementen passerar borsten styrs det så att maximal rengöring uppnås. Därefter rengörs elementen av den integrerade spolrampen. Renset faller ner i eller transpoteras till en tvättpress.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna hos EscaMax®:

  • Hög sileffektivitet tack vare hålplåtssilningen
  • Tillförlitlig självrengöring av silelementen med motroterande borste
  • Alla lager under vattenytan är keramiska
  • Kompakt design med låg installationshöjd ovan mark
  • Helkapslad maskin med luckor för god åtkomst
  • Enkel inbyggnad i befintliga kanaler
  • Silen består av stabila sidoprofiler för att enkelt kunna lyftas upp ur kanalen vid behov
  • Utförandet i rostfritt stål innebär att maskinen hanterar sand och grus
  • Minimalt underhåll och god åtkomst för finsjustering av kedja och bortse
  • Special utvecklad packning och bottensteg förhindrar rens att "smita förbi" gallret

 

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation