Lösningar

HUBER´s lösningar - för lokala och globala lösningar

HUBER’s produkter är komponenter i HUBER’s helhetslösningar!

Vi är experter när det gäller rening av vatten, avloppsvatten samt slam. Har du utmaningar inom dessa områden, låt oss erbjuda anpassade lösningar för ert reningsverk.

Oavsett om du är driftansvarig eller en konsult, och oavsett om du letar efter bättre prestanda, billigare lösningar eller robustare processer och produkter, kontakta oss.

Energi, vatten och mat blir känsligare och dyrare. Vi har kommande utmaningar med global uppvärmning och klimatförändringar, med potentiellt katastrofliknande konsekvenser för naturen och mänskligheten, speciellt för de fattiga.

Vi erbjuder HUBER´s helhetslösningar för ett hållbart användande av sällsynta resurser, för att återvinna energi och råvaror. Vi ser avloppsvatten som en resurs, inte ett avfall.

Solutions

Solutions

We offer HUBER Solutions in the following areas:

Downloads