HUBER Långsandfång ROTAMAT® Ro6

Långsandfång med transportskruv

Designad i enlighet med gällande standarder för optimerad uppehållstid, kan fås med eller utan luftning och fettfång.

Sandfång

Sandfånget designas och dimensioneras I enlighet med internationell standard. Det fås med eller utan luftning beroende på vilka krav på separation som ställs och på variationen i flöde samt vilka efterföljande behandlingssteg som är planerade för sanden och för vattnet.

Sandtransport

Sanden som separeras sedimenterar ned i botten på sandfånget. Där sitter en horisontell transportskruv som sen ansluter till en lutande skruv i ändan som lifter sanden från botten. I den lutande skruven avvattnas sanden och mats sen ut via ett snedställt schakt till en sandcontainer. Sanden i botten kan också pumpas vidare till en sandtvätt HUBER RoSF4 T sandtvätt. (kolla länken och översätt till Sandtvätt).

Fettfång och transport

Separation av fett och olja är möjligt när man väljer ett luftat sandfång. Fett och olja ansamlas genom luftning på vatten ytan och förs med hjälp av långsam vattenströmning in i fettkanalen som går längsmed sandfånget. I fettkanalen sitter en vajerstyrd ytavskrapare som samlar ihop fettet på ytan till fettkammaren.  Separation of fats and grease is only available when used with aerated grit channels. Fettet pumpas från fettkammaren till en fettuppsamlare.

Fördelar

Fördelar

Fördelarna med HUBER Långsandfång ROTAMAT® Ro6

  • Separations effektivitet vid Qmax; 90 % av sandpartiklarstörre än 0.25 mm
  • Designad och dimensionear I enlight med verdertagen standard.
  • Flödeskapacitet upp till 300 l/s
  • Luftning som tillval för ännu bättre separations effektivitet
  • Fettfång som tillval
  • Tvättning av sanden under transporten
  • Anpassad för installation ovan eller i mark
  • Tillverkad helt i rostfritt stål

Downloads

Referenser

Media

Media

Above-ground redundant installation of a HUBER Grit Trap Ro6
Automatic grease removal by means of a paddle system

Produkter

Begär ytterligare produktinformation