HUBER Trumsil LIQUID

Pålitlig finsilning med maximal avskiljningseffektivitet

HUBER Trumsil LIQUID finns i olika utföranden och är passande för ett flertal applikationer inom området avskiljning av fasta partiklar från vätskor. Beroende på applikationens speciella krav kan trumman utröstas med mesh, hålplåt med stardesign samt spalt. Den kan installeras i antingen kanal eller i tank.

Huber Trumsil LIQUID maximerar avskiljningen av fasta partiklar såsom hår och fiber, vilket skyddar efterkommande membranfiltersystem. Silens design ger en stor blöt yta vilket medför låg silhastighet trots stora flöden. Filtermattan som byggs upp maximerar reduktionen av COD och BOD.

 

Design och funktion

Det som utmärker HUBER Trumsil LIQUID är dess silkorg som är horisontellt installerad i kanal eller tank. Avloppsvattnet som ska behandlas rinner genom silkorgen från insidan till utsidan. Medan avloppsvattnet strömmar genom den öppna änden på framsidan in i silkorgen, hålls de fasta partiklarna kvar i trumman. En speciell effektiv tätning mellan kanalen och den främre silkorgsöppningen förhindrar obehandlat avloppsvatten från att rinna förbi silkorgen.

De fasta partiklarna fastnar på trummans yta vilket leder till gradvis igensättning av ytan. Det resulterar i att vattennivån i silen sstiger uppströms. När den förinställda maximala vattennivån nås, börjar silkorgen att rotera för att göra rent silytan. På toppen sprutar en spolramp vatten på trummans yta från utsidan för att ta bort de fasta partiklarna och för att spola ned dem i ett tråg inuti silkorgen, varifrån renset matas ut med hjälp av gravitationen.

Silen är utrustad med en högtryckstvätt (180) bar som rengör silkorgen extra noga två till tre gånger/dag. Silduken görs i rostfritt stål vilket innebär att silen kan hantera stora variationer i flöde.

Modellvarianter

Trumsil LIQUID ww (wedge wire)

 • Spalter med storlek 0,5 / 1 / 2 / 3 mm
 • Kvarhållning av rens vid flöden upp till 10 000 m³/h per maskin
 • Typiska användningsområden: Mekanisk förbehandling på avloppsreningsverk, industriella applikationer för avskiljning av fasta partiklar från vätskor

Trumsil LIQUID pp (hålplåt)

 • Hålplåt med hålstorlek 1,5 / 2 / 3 mm
 • Hög avskiljningseffektivitet och kvarhållande av fiber och hår
 • Typiska användningsområden: Skydd av membranfilteranläggningar och MBBR processer

Trumsil LIQUID star (hålplåt, veckad)

 • Hålplåt (veckad) med hålstorlek 1 / 1,5 / 2 mm
 • Ökad silyta tillåter högre flöden, effektiv avskiljning samt kvarhållning av fiber och hår
 • Typiska användningsområden: Skydd av membranfilteranläggningar och MBBR processer

Trumsil LIQUID mesh

 • Maskvidd från 0,2 till 1,0 mm
 • Maximal avskiljningseffektivitet och reduktion av COD och BOD med 20 % - 40 %
 • Typiska användningsområden: Mindre belastning på det biologiska behandlingssteget, ersätter den primära sedimenteringsbassängen, optimal för anläggningar där hav är recipient enligt den kapitel 14. i Norge.

 

 

Fördelar

Fördelar

Det finns klara fördelar med HUBER trumsil LIQUID

 • Hög flödeskapacitet - maximal avskiljningseffektivitet
 • Enkelt underhåll
 • Låga driftskostnader, inget utbyte av meshen
 • Lång livslängd
 • Som tillval med högtrycksrengöring som minskar behovet av underhåll
 • För installation i kanal eller tank
 • Många olika applikationsområden
 • Maximalt rostskydd genom utförande i rostfritt stål

En skräddarskydd lösning som passar alla applikationer

 • Kommunala och industriella applikationer
 • Primärt och sekundärt behandlingssteg
 • Skydd för membranfilteranläggningar
 • Ersättning för primära sedimenteringsbassänger
 • Mindre belastning på det biologiska behandlingssteget genom minskning av COD/BOD och filtrerbara partiklar
 • Behandling av vatten som används för nedkylning
 • Avloppsvatten från bryggerier
 • Anläggningar där hav eller flod är recipient
 • Silning av ytvatten

 

Broschyrer

Broschyrer

Referenser

Design

Design

Media

Produkter

Begär ytterligare produktinformation